Naturklummen marts 2023

Foråret er forsigtigt begyndt at bryde igennem den mørke overskyede vinter, vi har haft i år. Erantis, vintergækker og krokus blomstrer, der er små knopper på frugttræerne og man kan ane et lysegrønt skær mellem de nøgne grene. Jorden er langsomt ved at vågne og dagene er blevet længere.
Gæssene er ankommet for at yngle, ligeledes den toppede lappedykker.
Nu venter vi alle på, at det hele springer ud i fuldt flor igen i en ny cyklus.

Mens vi venter på varmen, forbereder Christiania sig på det stigende antal besøgende og brugere af vores naturarealer. Derfor er gartnergruppen i fuld gang med at reparere stierne på voldene, så alle kan gå tørskoede rundt, og volden samtidigt beskyttes imod erosion. Til trapper og kanter bruger christianiagartnerne hovedsageligt træ fra de lokale træer, der bliver fældet herinde. De er ugiftige og bliver med tiden til stor gavn for insekter og fugle.
Det voldsomme antal brugere af Christianias område – især fra det stigende antal beboere på Christianshavn – slider kraftigt på grusstierne og er derfor samtidigt blevet en stigende udgift for Christianias beboere, da vi selv betaler gartnergruppen for vedligeholdelse af det fredede voldanlæg.

Månedens store naturoplevelse – som der er blevet snakket om på Christiania – var en duehøg, der slog ned på en due i Månefiskerens have, som den derefter plukkede levende, før den spiste den. Naturen er smuk og livgivende, men også barsk: Den enes død den andens brød. Den kosmiske dans om liv og død…

Den sidste måneds tid har balladen om Hejremanden fyldt meget i medierne. Han er blevet smidt ud af Frederiksberg Have af Slots- og Kulturstyrelsen, hvor han ellers igennem mange år har holdt til med sine Hejre venner. Derefter rykkede han til Frederiksberg Centret – hvor også metroen ligger – til stor gene for de rejsende og handlende. Siden har borgmesteren forbarmet sig over ham og fundet en lille grøn plet, som han kan sidde på og fodre sine hejrer. Han kan fløjte efter dem og hejrerne har derefter helt check på, hvor han opholder sig. Jeg mindes en episode, hvor Hejremanden blev kaldt ind på politistationen. Han mødte ganske rigtigt op, men fulgt af en stor flok hejrer, som gik med ind på stationen. Man kan læse og se mere om ham på YouTube og andre medier.
I den forbindelse er fiskehejren, som art, blevet kåret af en ornitolog som Danmarks farligste fugl, der både kan prikke øjnene ud på dig, spidde en arm eller oven i købet en hel menneskekrop.
Men det er en meget sky fugl.
Som mange nok har erfaret, findes en pæn flok af disse farlige fugle på Christiania. De holder til på Kaninøen og fisker rundt omkring i vandkanten over hele området.
Personligt har jeg været ven med en af disse farlige fugle, siden jeg hjalp den som ung, en vinter, hvor søen var frosset til. Men denne, lidt længere, historie har I til gode til en anden god gang. Jeg kan håndfodre min fiskehejre-ven og har da også fået en lille rift en sjælden gang, hvis den huggede forkert. Fiskehejrerne kan ikke tage maden pænt – som f.eks. en svane kan – da de er designede til at stå helt stille i vandkanten og hugge til, når de ser en fisk og så går det stærkt!
Engang kom min fiskehejre-ven til at tage min finger i stedet for fisken. Vi stod og hev i hver sin retning med min finger inde i hejrens næb i mange minutter. Fiskehejren har en meget ru tunge, lige som sandpapir – og det samme med indersiden af næbbet – der kan forhindre en glat fisk i at slippe væk. Det er ren refleks, at den holder godt fast i byttet, som her var min finger. Min finger kom dog ikke til skade, og det var faktisk ret morsomt for os begge to.
Det er helt rigtigt, at fiskehejrerne går efter øjnene, hvis de føler sig truede af f.eks. en ræv eller andre dyr, så børn og hunde bør holde sig på afstand.
Fiskehejren er en af de arter, der plejer at trække sydpå om vinteren, men med den globale opvarmning, hvor vandene sjældent fryser til, bliver den i Danmark hele året.

Nu nærmer vi os den store fælles affaldsindsamlingsdag, ’Ren vold’, hvor alle er velkomne til at indsamle plastik og skrald i de grønne områder på Christianshavn.
I år foregår ‘Ren vold’ d. 18. marts på Christianshavn og d. 19. marts på Christiania og Refshalevej.

Lørdag d. 18. marts bliver der serveret morgenmad i Beboerhuset kl. 10 og aktionen afsluttes med en sandwich kl. 14. Der bliver delt handsker, sække og snappere ud til deltagerne.

Søndag d. 19. marts serveres der morgenmad kl. 10 ved Sølyst (sandstranden bag Indkøberen) på Christiania. Der bliver delt snappere, handsker og sække ud til deltagerne. Der er frokost kl. 13, men vi bliver ved til kl. 16. Tag gerne børnene med!

OBS: Husk varmt tøj og gummistøvler!

Denne årlige begivenhed plejer at være super hyggelig pga. den fællesfølelse, der opstår, ved at gå rundt med sine naboer og gøre en god gerning, som alle kan nyde godt af sommeren igennem.
Som noget nyt har kommunen ansat en rigtig engageret mand, der står for at tilse vandgennemstrømningen og miljøet i Stadsgraven, efter årtiers dårlig kommunikation med hans forgængere.
Vor mand vil forsøge at låne en båd af kommunen til aktionsdagen, så vi kan få renset det værste op fra vandet på begge sider af Torvegade. En stor tak til ham!
Det første år, vi lavede denne aktion, indsamlede vi flere tons affald. Det var gamle plastikposer, der simpelthen lå lag på lag, gennemborede af rør, som gennem årene var rådnede i forskellige stadier, og svuppede rundt i vandet sammen med alt muligt andet skrald og tabte genstande, som var havnet i søen og rørskoven gennem årene.
Med de årlige skraldeindsamlinger har vi fået bund i det meste og opnået et meget renere miljø, men der samler sig alligevel en hel del på et år.

Vel mødt!

Læs mere på: w ww.christianias-frie-natur.dk