Fæstningsringens haver (december 2019)

Christianias natur – en del af byen

Noget af det der karakteriserer Christiania, er den tætte sammenhæng mellem natur og bebyggelse. Sådan er det, og sådan arbejder vi for, at det skal vedblive at være. Som der står i præamblen til aftalen mellem Fristaden og staten. “Christiania skal ligge i naturen. Naturen skal ikke kun være henvist til enkelte indhegnede enklaver.”

Men hvis både natur og mennesker skal kunne trives side om side, er det nødvendigt med en vis pleje. Og hvis det skal fungere, er en planlægning, strategi og målsætning nødvendig. Det har man blandt andet indset i Københavns Kommune, hvor de fleste parker er fredet, og hvor der for hver af dem er udarbejdet en udviklingsplan, som revideres med 5-10 års mellemrum. En sådan revision er netop i gang, for de parker der ligger i fæstningsringen. Da Christiania er en del af af denne ring, kan det være interessant, at se på vores natur i den sammenhæng.

“Fæstningsringen – Pleje- og Udviklingsplan for kommunale parker 2002-2007” udkom i 2002. For .at bibeholde og styrke den enkelte parks særpræg, bliver der her lanceret en tematisering, der fortsat er gældende også for den igangværende revision. Denne kommunale inddeling skal her kort beskrives, samtidigt med vi i den ene ende ser på det statslige areal, Kastellet, og i den anden det befriede folkets areal, Christiania.

Kastellet er ligesom den øvrige del af Fæstningsringen i sit udgangspunkt et forsvarsværk. Men her søges dette bevaret med nidkærhed. Med vore dages voldsomme tilstrømning af besøgende, har området fået et stærkt museumspræg, hvor der ikke tillades meget slinger i valsen. De fleste træer og alle buskadser og rørsump, der over årene havde sneget sig ind, er fjernet, og voldenes kanter ud imod Kastelsgraven er afrettet, så voldanlægget igen “afsluttes skarpt og præcist mod vandet”, som det udtryktes på de informationstavler, der under arbejdet forsøgte at retfærdiggøre det by økologiske hærværk.

Næste led i ringen er Østre Anlæg, der holdes som den fuglevenlige bypark med stort naturindhold i form af stort udvalg af urter, buske, træer og dyrearter. De mange busketter, trægrupper og specialhaver giver, som der står, varierede oplevelser og overraskelser.

Dernæst kommer Botanisk have, der administreres af Københavns Universitet. Haven der også har store rekreative kvaliteter er dog primært et videnskabeligt projekt, et levende museum for botanisk biodiversitet.

For Ørstedsparken er det den romantiske Kulturhave med de mange enkeltstående og eksotiske træer, de farvestrålende blomsterbede, sammen med de gamle skulpturer og de bløde landskabsformer omkring den allestedsnærværende sø.

Næste led i ringen er det privatejede Tivoli, der er, hvad det er, en forlystelsespark, men dog af den type der også har lidt plads til fredelige forlystelser, så som indtagelse af kaffe og andre drikke i romantiske grønne omgivelser.

På Christianshavns Vold er det både det tydelige historiske fæstningsværk og det store naturindhold, der sammen med den lange hele tiden skiftende søbred og det store udsyn, der karakteriserer stedet.

Som rosinen i pølseenden kommer så Christiania. Som vi her kan karakterisere som det beboede vildnis, hvor mennesker og natur går op i en højere enhed. For nitterne er kvaliteten, at de bor der, og for mange af de besøgende er det en god oplevelse, at se drømmen om at bo i naturen realiseret. Her af nogle, der ikke har røven fuld af penge, og som ikke prøver at skræmme andre væk med pigtråd og forbudsskilte.

Takket være heldige omstændigheder og fremsynethed er det således lykkedes at få noget godt ud af den befæstning, som for snart 200 år siden, havde mistet sin oprindeligt tiltænkte betydning. Den skal ikke længere holde fjender på afstand, men kan tjene mange andre formål.

Helt har den perlerække af parker, som det er blevet til, dog ikke lagt fortiden bag sig. Kastellet signallerer stadig nationalisme, krig og kontrol. Men heldigvis har vi i den anden ende Christianias natur, der signallerer ønsket om en verden i fred og frihed.

Vi ønsker hermed alle en god Jul og et godt nytår

Christianias frie natur