Naturklummen oktober 2023

Christianias gamle have

 

I tidernes morgen indvandrede Christianshavnerne ind i Bådsmandsstræde kasserne, bl.a. fordi der var brug for fodboldbaner og rekreative områder.

Unge Christianshavnere flyttede ind i boligerne fordi det hele stod tomt. (det var før Christiania)

Hverken stat eller kommune havde planer for området.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor Fremtidsskoven ligger i dag, lå der en våbenfabrik der var proppet med asbest og andre giftige ting. Den blev hurtigt fjernet af militæret og en ny skov blev plantet ovenpå.

Denne fremtidsskov bliver nu flittigt brugt af mange gæster og beboere.

De mange store frie områder blev efterhånden forvandlet til en stor fællshave som blev lavet ved hjælp af arbejdsaktioner. Arbejdet blev fortaget med håndkraft, spyd, hakker, skovle og spader.

Jorden blev beriget med muld fra vores multtoiletter.

Tusindvis af træer, roser og stauder blev plantet fra 1973 til midt i 90érne.

Det nyder alle godt af nu og Christiania har med årene forvandlet sig til en gammel have, nænsomt plejet af beboere og gartnergruppen.

Normalisering og de 15.000m2 almen nyttige boliger

Det er jo ikke kun de store grønne delvis vilde voldarealer der gør Christiania så speciel, det er også de store grønne områder i Christiania by, som giver nogle dejlige unikke rekreative byrum.

Man får fornemmelsen af luft, plads og ro, der er altid noget at se på.

Vores bilfri byrum gør også sit til at folk får en oplevelse af at træde ind i en hel anden verden.

Fordi vi stadig følger den gamle lokalplan om at Christiania skal være et åbent rekreativt område, med blandet bolig og erhverv, og derfor tilgængeligt for alle.

Hvilket vi er generelt tilfredse med.

Derfor er det at trampe på vores historie og det store arbejde vi har lavet gennem de sidste 50 år, med at begrønne store områder, særligt i Christiania by, med kærlighed og entusiasme, når staten nu forlanger at der skal opføres 15.000 m2 almennyttige boliger i de grønne byrum og på volden. Vores arbejde har yderligere givet grundlag for en rig biodiversitet.

 

Vi er mange der føler at aftalen er blevet urimelig.  Bl.a. fordi vi blev lovet skødet til voldområderne og Bastionerne samme dag vi indgik aftalen, men nu her efter et års tid, forlanger staten at de 15.00m2 almennyttige boliger skal stå færdige inden vi får overdraget skødet.

Det er en anden situation end det vi var blevet stillet i udsigt, derfor virker det som om staten er løbet fra den aftale vi indgik.

Ud over at vores grønne bydel bliver en stor byggeplads i mange år fremover, med opgravning af forurenet jord, og ødelæggelse af de grønne byrum, larm og støj, vil det skabe et enormt trafikpres i form af føder der tramper og cykler der slider på stier og veje med de mange nye beboere.

En del af beboerne vil sikker også anskaffe sig en bil som skal parkeres uden for Christiania, hvilke skaber yderligere trafikkaos i omgivelserne uden for Christiania.

 

Vi opfordrer derfor alle naboer og brugere til at nyde naturen mens vi har den og slutte op om den, hvis planerne bliver aktuelle.