Naturklummen december 2023

Naturklummen

 

Hvad betyder Christianias natur for klimaforandringerne – og hvad betyder klimaforandringerne for Christianias natur. Det er overskriften på en artikel, vi skrev omkring 2007. Den ligger på vores hjemmeside under publikationer.

Klimaforandringerne er kommet for at blive:

Med halvanden måned tilbage af året kan 2023 meget vel være på vej til at blive det mest nedbørsrige år, siden målingerne begyndte i 1874.

2023 har indtil videre budt på to nedbørsrekorder. Januar blev med 124,5 millimeter den mest nedbørsrige siden 1874, og juli blev med 140,8 millimeter den mest regnfulde gennem tiderne, mens oktober med 148,1 millimeter blev den vådeste måned i Danmark i 25 år.

Det er dog bemærkelsesværdigt, at vi i det foreløbige, usædvanlige våde år har haft to meget tørre måneder.

I maj og juni havde vi en flere uger lang tørke uden en eneste dråbe regn. I de to måneder faldt der tilsammen blot 41,1 millimeter.

Den øgede nedbørsmængde er sammenfaldende med, at temperaturen i Danmark er steget med cirka 1,5 grader.

For hver gang temperaturen stiger med 1 grad, kan luften indeholde cirka 7 procent mere vanddamp, hvilket kommer til udtryk ved kraftigere regnvejr end ellers.

Temperaturstigningen bevirker desuden lange varme tørkeperioder.

Hvilken indflydelse har det på vores lokale natur:

Desværre har København i 70´erne, i forbindelse med bygning af Lynetteholmen, lagt 2 store kloakrør under rørskoven langs Dyssen på Christiania, som fører alt Københavns spildevand ud til renseanlægget på Lynetten. Det er selvfølgelig godt at spildevandet bliver renset og ikke bliver ført direkte ud i havet som før i tiden, men disse rør fungerer også som overløbsbygværk i tilfælde af kraftigt regnvejr og har været utætte i perioder, hvilket har ført til massiv forurening af Stadsgraven med udsivning af kloakvand.

 I år 2006 var det en meget varm sommer, pludselig begyndte alle fuglene at dø i Stadsgraven. Det var forfærdeligt at se på, alle svanefamilierne samt alle de andre vandfugle led en smertefuld død og flød rundt i vandet. Det viste sig, at det var botulisme (pølseforgiftning), som startede i Ydre Stadsgrav pga. iltmangel og manglende vandgennemstrømning. Det spredte sig hurtigt til hele området.

Det var et forfærdeligt syn og de ansvarlige myndigheder gjorde ingenting til at begynde med, men endte efter flere måneder at sende en mand ud og hjælpe med at samle de døde fugle op i vandet. Fugledøden fortsatte nogle somre før det endelig stoppede.

 

Efter den forfærdelige sommer, lavede Christiania sammen med Kolonihaverne ved Kløvermarken en Søgruppe, som sammen med Lokaludvalget prøvede at presse Teknik og miljøforvaltningen, som er de ansvarlige, til at finde løsninger på problemet med den manglende vandgennemstrømning. Det har været meget op ad bakke, men efter ca. 10 år blev der endelig sat en ordentlig pumpe op i nord, men det digitale overvågningssystem der blev sat til at følge vandgennemstrømningen virkede ikke efter hensigten. Nu er der endelig kommet en ansvarlig i Teknik og miljøforvaltningen der har udbedret flere fejl i systemet og brænder for at lave et godt vandmiljø. Han er meget engageret, og vi har nu et godt samarbejde.

Der ligger en ældre video omkring Søgruppens arbejde som også kan ses på vores hjemmeside.

 

Stormflod og skybrud bliver fremtidens scenarier:

D.20. oktober 2023 blev landet ramt af stormen Otto, som medførte en 100-årshændelse af en stormflod, der ramte Danmark ubeskriveligt hårdt syd for København samt alle de syd og østvendte kyster.

 

Da Christianshavn ligger meget lavt, var vi i mange der frygtede, at især Refshalevej ville blive oversvømmet med risiko for, at der løb saltvand ind i huse samt ferskvandsbiotoperne i Den Blå Karamel og Bjørnekloen, hvilket vil medføre tab af det insekt- og dyreliv, der lever der i dag.

Christianshavn slap i denne omgang, men hvad med fremtiden.

 Da stormen Bodil hærgede i år 2013, oversvømmede den store dele af Christianshavn, især Refshalevej som er det laveste sted. Der steg vandet så højt, at mange fik store skader på deres huse, vandet løb over vejen i Nordenden fra havnen ind i selve Stadsgraven, men heldigvis ikke ind i de nævnte ferskvandhuller.

Efter denne begivenhed lavede nogle beboere en stormflodsgruppe på Christiania, som har udarbejdet flere forslag til Stormflodsikring af Refshalevej. Yderligere er der blevet lavet 9 gode forslag sammen med Landskabsarkitektafdelingen fra KU (Københavns universitet).

Forslagene indeholder også oplæg til skybrudsikring af området.

 På voldanlægget blæste stormen Otto alle løse grene og blade ned, og efteråret er efterfølgende næsten regnet væk. Der er stadig lidt fine farver tilbage på træerne, hvis man vover sig ud mellem regnbygerne.

Fordelen ved de nøgne træer er, at det er nemt at spotte fuglene i træer og krat. I sidste uge var der f.eks. en flok dompapper forbi med deres smukke rosa bryster. Den store flagspætte, rødkælken, gærdesmutten, blåmejsen, musvit og gråspurv, som er her hver vinter, er også nemme at få øje på, nu når bladene er væk.

På vandet er der for tiden mange pibeænder med deres smukke rød orange hoveder og troldænderne er ved at ankomme for at overvintre.

Nu må vi se, hvad vinteren byder på af bevingede gæster, vejrfænomener og smukke naturoplevelser i vores nænsomt plejede lokale natur.

 

 

OBS: der er desværre set flere ræve med skab, når de bliver ”ramt”, bliver de meget syge med store lidelser og ender med at lægge sig afkræftet et sted og dø.  De skal derfor hurtigst muligt aflives af en jæger.

Kontakt dyrenes vagtcentral på 1812, så sender de en jæger ud.

Skab kan smitte hunde men det kan heldigvis kureres med en penicillinkur.

 

Balladen om gaden omkring den forbudte populære grønne urt, bevirker at turister og godtfolk holder sig væk fra Christiania fortiden, dermed er handlen i vores små virksomheder gået ned. Vi opfordrer derfor at i christianshavnere besøger vores hyggelige julemarkeder op til jul.

 

 

 

 

Vi ønsker hermed alle en god jul og et godt nytår.

 

Læs mere om vores lokale natur:       www.christianias-frie-natur.dk