OM OS

 

Vores formål

“Foreningen til Bevarelse og Udvikling af Christianias Frie Natur” arbejder for at bevare, udvikle og oplyse om Christianias mangfoldige natur, i respekt for Fæstningsanlæggets særlige karakter, til glæde for Christianitter og besøgende.

NATURPLEJE

Christiania har en gartnergruppe, der sammen med beboerne står for pleje af arealerne.

“Foreningen til Bevarelse og Udvikling af Christianias Frie Natur” arbejder for større artsdiversitet i området bl.a. ved at bevare gamle træer, krat og uforstyrrende områder, der huser de mange forskellige arter. Vi oplyser desuden om hvilke arter, man kan finde i området.

En søgruppe arbejder for optimal vandkvalitet, da der bl.a. er problemer med Københavns hovedkloak, der løber under rørskoven langs Dyssen, samt med driften af vandskiftet, som Københavns Kommune har ansvaret for.

RØRSKOVEN

Rørskoven på Christiania dækker ca. 1,7 hektar, heraf 1,5 hektar saltsump og 0,2 hektar ferskvandsump. Rørskoven er vigtig, da den giver mad og ly for for både ynglefugle, insektlivet og padder. Den beskytter fuglelivet imod forstyrrelser fra mennesker, hunde og katte og danner grundlaget for vores rige dyreliv.

Lige nu er rørskoven til stadighed truet, da myndighederne gerne vil fjerne store dele af den til fordel for synliggørelse af det historiske anlæg.

ARTSMANGFOLDIGHED

På Christiania findes en mangfoldig samvirkende flora og fauna.

Der er observeret op til 100 forskellige fuglearter. En del fugle tanker op på deres trækrute, andre er vintergæster, fastboende og ynglende arter.

Her er også pindsvin, ræv, tudser, sommerfugle og vandsalamandere mm. Træerne vokser næsten ind i himlen og urter og græsser florerer flittigt.

TILGÆNGELIGHED

Christiania bliver brugt af  mange forskellige slags mennesker.

Det store naturområde, ca. 34 hektar, i kombination med de mange kulturtilbud, gør området enestående, overraskende og spændende. Nutidens fortravlede mennesker kan i høj grad slappe af – give slip og få sig en på opleveren.

Det er medicin for sjælen.

[/fusion_text]
[/fullwidth]

Post adresse

Foreningen til bevarelse af Christianias frie Natur
Bådsmandstræde 43
1407 Kbh.K Box 111

Mød os i “Det Grønne Rum”

Vi har kontor tid:
Mandag ??-??

Telefon

__

Vær en aktiv del af vores community, se og del billeder, oplevelser og kom vær med når vi holder events…

DELTAG PÅ FACEBOOK