Naturens helende egenskaber

Forskning om naturens helende egenskaber på mennesker

This image has an empty alt attribute; its file name is Billede-forskning-i-naturen-og-helende-egenskaber-1024x768.jpg

I Sverige, England, USA m.fl. har man de sidste 25 år forsket i naturens indflydelse og betydningen for menneskers sundhed og velbefindende.
Der ligger en stor sundhedsmæssige værdi i naturen og byernes grønne områder. Et stigende antal forskningsstudier, både danske og internationale, viser at ophold i grønne områder markant sænker menneskers stressniveau og giver bedre velbefindende uanset køn, alder og socioøkonomi. Naturen bidrager til, at mennesker bevarer og udvikler sundhed på trods af de stressfaktorer, vi udsættes for i hverdagen.
I følge den svenske professor Patrik Grahn er det dog ikke uden betydning hvilken natur type, det drejer sig om. På baggrund af en lang række undersøgelser har man kategoriseret 8 basis kvaliteter i naturen, som vi mennesker foretrækker og som tilfredsstiller forskellige behov alt efter hvordan vi har det. De 8 naturtyper er: Artsrig, Rumlig, Fredfyldt, Trygt, Åbent, Kulturhistorisk, Folkeligt og Vildt. De defineres længere nede. De 8 naturtyper kan kombineres målrettet alt efter hvad man ønsker at opnå.
De naturtyper, som egner sig bedst til fremme af sundhed, bedre velbefindende og nedbringe stress er en kombination af naturtyperne Artsrig, Tryg og Vild.

Ser man på den samlede bynatur i København er det primært parker, der
præger billedet. Parker med natur, der kan karakteriseres af naturtyper som Åbent, Kulturhistorisk og Folkeligt, mens den mere artsrige og vilde natur ligger længere uden for byen i Utterslev Mose, Dyrehaven og Vestamager m.fl. Christianias frie og vilde natur er en enestående perle i den københavnske bynatur. Naturen på voldene på Christiania opfylder nøjagtig de kvaliteter, som omfattende forskning anbefaler som havende en positiv sundhedsværdi for menneskers sundhed og trivsel, nemlig Artsrig, Tryg og Vild. At tæmme og reducere naturen i og omkring Christiania til standarder, som eksisterer på Kastellet og resten af Christianshavns Vold ville være at handle mod anbefalet forskning og lokalområdets vilje.

De 8 naturtyper har følgende oplevelsesværdier og karaktertræk

Artsrig:
Oplevelsen af liv i form af stor variation af planter og dyr
Keywords: Varierede populationer af planter og dyr,
righoldigt liv i form af planter og dyr


Fredfyldt:
Oplevelsen af stilhed, ro, uforstyrrethed, velholdt, være ét
med naturen
Keywords: visuel og auditiv ro, intet affald, ingen
forstyrrende personer


Åbent:
Oplevelsen af robusthed og åbenhed, der inviterer til
mange forskellige aktiviteter
Keywords: tydelig afgrænset, udsigt, mulighed for
pladskrævende aktiviteter, tilgængelighed


Folkeligt:
Oplevelsen af festlig atmosfære, hvor man møder andre
mennesker og service er tilgængelig i forskellige former
Keywords: folkelig, underholdning, handicaphensyn, lys,
mange faciliteter fx kiosk, restauranter, toiletter


Rumligt:
Oplevelse af at komme ind i en anden verden, som er
rummelig og fri. Oplevelse af helhed
Keywords: kontrast til byen, helhed, beroligende,
samhørighed, afgrænset, få eller ingen stier


Trygt:
Oplevelsen af at være omgrænset og tryg, hvor man tør
lade børn kan lege frit. Hvor man kan slappe af og være sig
selv. Keywords: robust, afskærmet, sikkert, mange buske
og træer, inviterer til leg, tillokkende for børn og voksne


Kulturhistorisk:
Oplevelsen af kulturhistorie, der fascinerer og giver følelse
af en svunden tid
Keywords: kulturhistoriske spor, menneskelig påvirkning,
ikke behov for andre brugere, underholdning eller aktivitet


Vildt:

Oplevelsen af livskraftig og frit voksende vegetation. Keywords: få andre brugere, ingen urbanitet, visuel og
auditiv ro, naturens præmisser, utilgængelighed.


Kilde: Konceptmodel Nacadia, Skov og Landskab, LIFE


Læs mere om forskningsprojekterne:
http://www.sl.life.ku.dk/upload/konceptmodellen_nacadia_final.pdf
http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00000864/01/UlrikaStigsdotter.pdf