Naturklummen november 2023

Selvom det er ret uhyggeligt med den stigende globale opvarmning, er der mange der har nydt det usædvanlige milde og lange efterår.
Der har været flere store tranetræk over bydelen den sidste måned og den tilbagevendende fiskehejre koloni har atter etableret sig på Kaninøen for vinteren.
Næsten uden varsel ankom den store 100 års storm ind fra Øst, fejede varmen væk og fik rystet mange løse grene og blade af sig hvorefter et typisk dansk efterår har sat sig fast.
Heldigvis undgik vi de voldsomme vandstigninger i havnen der har ramt andre områder af Danmarks kyst hårdt.
I halen på denne storm med faldende temperaturer er der ankommet flere træk samt faste vinterfugle både på land og til vands.
Den lille Rødhals med den smukke sang har meldt sin ankomst, en flok pibeænder og bjergænder ligger nu og vugger blidt i de små krusninger på vandet, sammen med de faste standfugle som skarven, den lille lappedykker, gråænder, grønbenet rørhøns, blishøns og svaner.
Inden længe kommer flokke af troldænder og taffelænder også for at overvintre i Stadsgraven.
Den kommende tid vil flere fuglearter trække igennem voldanlægget, nogle vil spise sig mætte i bær, insekter og frugter eller slå sig ned en periode eller for vinteren.
Hver vinter tiltrækker forskelligt fugleliv afhængig af vejr og mad, nogle vintre er her mange halemejser andre silkehaler, sjakkere, stillitser mm. hver vinter er forskellig.
Hvis man er heldig og har øre og øjne åbne kan man få øje på nogle af de gennemrejsende gæster den nærmeste tid, som fuglekonge, grøn eller grå siskener, træløber m.fl.trækker igennem området, som jo er en stor grøn korridor for trækfugle.
De fleste fugle trækker dog om natten og går vores næse forbi hvis de ikke stopper her.
På fugleobelisken ved Dyssebroen kan man se hvilke trækfugle som gennem tiderne er observeret bevæger sig gennem de grønne områder på Christianshavn vold på denne årstid.
Skiltet er opdelt i de 4 årstider som viser hvilke fugle der holder til henholdsvis forår, sommer, vinter, efterår samt de gennemtrækkende arter.

Foreningen ” Christianias frie natur ” formål er at bevare, udvikle og formidle Christianias frie natur til glæde for beboere og gæster.
Desværre er der mange forandringer og forskellige dagsordner i støbeskeen for området i denne tid, der bliver bygget rundt om os som aldrig før, og staten forlanger massiv bebyggelse på selve Christiania. Alle disse nye beboere kommer til at bruge Christianias natur som deres baghave.
Den stigende antal nye naboer har desværre vist sig at føre et nyt problem med sig i og med nogle har svært ved at holde fingrene fra de vilde blomster som de plukker og tager med hjem i deres vaser, især om foråret og sommeren. Naturen på Christiania er til at nyde for alle og er simpelthen for lille et område som alle bare kan høste fra.
Christianias gartnergruppe tænker hver en plante ind i planlægningen af deres arbejde og forsøger at optimere artsdiversiteten i de grønne områder.
Derfor er det vigtigt at fortsætte vores utrættelige arbejde med oplysning og agere vagthund på naturens vegne.
Vi mennesker der bor i en stresset by har brug for nogle vilde naturområder hvor vi kan stresse af på forskellig vis, det kan man læse mere om på vores hjemmeside under publikationer; ”Naturens helende egenskaber”.

Os mennesker ser verden meget forskelligt.
Dem der sidder og laver byplanlægning, eller har økonomiske interesser på land g til vands, har ofte ikke indsigt i konsekvensen for dyrelivet i den natur omkring os som de planlægger at forandre. Derfor mister vi mange arter på sigt i byen såvel på landet i Danmark.
Det være sig tab af vilde planter, som insekter og sommerfugle er afhængige af, som igen er fødegrundlag for fuglelivet, eller indtagelse af uforstyrrede områder.
De få rimeligt uforstyrrede områder i form af gamle haver og efterhånden skrumpende grønne korridorer er i fare for helt at forsvinde i iveren for at presse så mange mennesker ind på så lidt plads som muligt.
Faktisk trives vilde planter og dyr efterhånden bedre i byerne end på landet på grund af i den monokultur med brug af sprøjtemidler som landbruget benytter sig af.
Krisen omkring artsmangfoldigheden er anerkendt problem og nævnes i disse år på politikernes dagsorden, de snakker om flere insekter på bilruderne, mere genopretning af natur osv. Samtidig presser de på med at især de større byer skal bebygges så meget som overhovedet muligt.
De burde hellere satse på en bedre infrastruktur uden for byerne så folk får lyst til at bosætte sig der, med mulighed for uddannelse, arbejde, indkøb, skoler og gode offentlige transportmuligheder.
Nok om det.

Nyd den spændende årstid nu hvor naturen forandre sig med mulighed for ekstraordinære lokale naturoplevelser.

Læs mere: www.christianias-frie-natur.dk