Naturklummen (november 2016)

Efter en lille pause, er vi tilbage med en rigtig god nyhed på naturområdet i vores bydel. Kommunen har – efter mange års pres fra Søgruppen – investeret en million kroner i en kraftig pumpe i nordenden af Ydre Voldgrav (den lille smalle kanal mellem Christiania og kolonihaverne). Tidligere kunne dårlig vandgennemstrømning i Ydre Voldgrav give algeopblomstring og iltsvind, men nu er vandet blevet så klart, at man nu kan se bunden næsten overalt. Den ofte sete årlige begivenhed af ekstrem alge opblomstring i hele systemet har derfor ikke fundet sted i år – trods den lune sensommer, der gør risikoen for algevækst ekstra stor. Gennem en ny rørføring bliver vandet fra Ydre Voldgrav yderligere ført helt udenom selve Stadsgraven (også kaldet søen).

Den bedre gennemstrømning i Ydre Voldgrav har betydet, at meget mere frisk havvand er kommet ind – og med det småfisk og andre lækkerier til fuglene.

Det har givet kronede dage for især den lille lappedykker og isfuglen, som mest holder til i Ydre Stadsgrav. Den lille lappedykker har oven i købet vovet at lave et ekstra kuld unger i år.

Søjlen med fuglebilleder ved broen, som nogle kalder ”Christianias menu kort”, er også blevet renoveret og malet op. Så nu kan man igen nemt finde ud af, hvad det nu var for en underlig fugl, man måske så på sin tur.

Men ikke alt har været lutter idyl. Igen i år har der ikke været plads til knopsvanerne, vores nationalfugl, i Christianshavn Kanal. De mangler en sikker yngleplads, hvor de kan være i ro for den markante voksende trafik og aktiviteterne på vandet – i alle kroge og hjørner. De sidste 3 år er det hvert år mislykkedes for svanerne. Det er et stort tab for bydelen, især for børn og turister, der før på nært hold har haft stor fornøjelse af at kunne følge med i rede bygning, æglægning, rugning og ny udklækkede unger. Og det er ekstra ærgerligt, da det fint kan lade sig lade sig gøre at sikre både svaner og trafik. Et par med 6 unger har turneret på gæstevist i kanalerne i år. Det par kommer helt fra Islands Brygge, hvor de har fået deres helt egen platform til deres rede ved det populære havnebad. Så helt tomt har der trods alt ikke været – takket være en dygtig indsats andre steder.

I selve Stadsgraven har kun 3 svanepar i år ynglet med held. De har tilsammen fået 8 unger, der nu er store. På det seneste er nye svanepar begyndt at indtage området for allerede nu at se, om de kan være så heldige at sikre sig en plads i Københavns mest fuglerige vådområde til næste ynglesæson.

Denne årstid er faktisk en af de mest spændende tidspunkter at bevæge sig ud i ”skoven” på, rent fuglemæssigt, da man kan være heldig at se en del trækfugle, der hviler ud og tanker op et par dage: I det dejlige vilde område med maser af mad og skjul under et stop på deres vej sydpå. Samtidig med at de overvintrende fugle, som troldænder og taffelænder er ankommet ude på vandfladen.

Mvh.

Foreningen til Bevarelse og Udvikling af Christianias Frie Natur