Fugleinfluenzaen er kommet til Danmark – og til Stadsgraven (december 2016)

Mandag den 7.november lå der en død Troldand i Stadsgraven ved Christiania, I Søgruppen blev vi enige om at få den undersøgt på Veterinærinstituttet, Danmark Tekniske Universitet, på Frederiksberg. Undersøgelserne viste, at troldanden var død af fugleinfluenza. Det var ventet, at fugleinfluenzaen ville komme til Danmark, for den var fundet blandt andet lige syd for Danmark i Tyskland og Holland. Den tekniske betegnelse for den type fugleinfluenza, vi har nu, er H5N8, og den smitter ikke til mennesker. Samtidig med fundet i Stadsgraven blev der også fundet troldænder med fugleinfluenza på Møn. Siden er fugleinfluenza konstateret en halv snes steder i Danmark og i mindst otte euripæiske lande. Sidst er fugleinfluenza også fundet i en besætning af tamgæs i Nordsjælland. Den pågældende type af fugleinfluenza er opstået i Østasien (Sydkorea). Hvordan den er kommet til Europa vides ikke. Der er ingen vilde fugle, der trækker mellem Korea og Europa. Der er derimod en livlig handel med tamfjerkræ.

Siden har vi indsamlet ca 25 døde fugle, men Fødevarestyrelsen, der sidder på pengekassen, ønsker kun at undersøge den ene troldand fra Stadsgraven, så vi har fået besked på bare at smide de andre i dagrenovationen. Miljø- og Teknikforvaltningen vil i den kommende tid samle døde fugle ind, når de alligevel er ude at tage vandprøver. Vi synes, det er vigtigt, at døde fugle bliver samlet ind, for fugleinfluenza smitter let, især blandt troldænderne, der ligger i meget tætte flokke.

Det er troldænderne, der især er ramt. Vi har fundet et par blishøns og nogle ænder, men om de er døde af fugleinfluenza ved vi ikke. Fødevarestyrelsen ønsker dem ikke undersøgt.

Troldænderne yngler især i Nordrusland. De overvintrer særligt i Danmark, Nordtyskland og Holland. I Danmark kan der i januar-februar være over 100.000. De trækker hjem igen i marts-april. Om vinteren ligger de i store flokke i bestemte søer om dagen. Her sover de, men når det bliver mørkt flyver de ud på havet, f.eks. Øresund, hvor de ligger og dykker efter snegle, muslinger og orme, som de i buldermørke graver op fra bunden. En times tid før solopgang flyver de så tilbage til søerne – og Stadsgraven, for at sove dagen lang. Nogle få troldænder yngler i Danmrk.

En anden smuk vintergæst, vi kan se i Stadsgraven for tiden, er Pibeanden. Hannen har et karakteristiske rødbrunt hoved med en gul stribe i panden. Hunnen minder om hunnerne af vores hjemlige gråand. Pibenden har et karakteristisk fløjt, som har givet arten sit navn.

Mellem troldænderne kan man også finde nogle få Taffelænder, som er lysegrå på ryggen og med rødbrunt hoved og sort bryst.

Spætten er ret aktiv nu, og kan nogle gange høres, når den hakker i træerne. Det gør hannen for at markere territoriet og lokke en hun til. Mere lavmælt er dens hakken, når den undersøger træerne for insekter. Og mon ikke vi snart får besøg af silkehalerne. Rundt omkring i landet er der i hvert fald berettet om ret store flokke.

Jo, der er meget spændende at se på i vintertiden, også i vores bydel.