Naturklummen september 2023

NATURKLUMMEN SEPTEMPER 2023

           FUGLEFLÅDER PÅ VEJ TIL AT BLIVE ETABLERERT I CHRISTIANSHAVNS VOLDGRAV.

Men vi starter lige et andet sted!

Fordi det både er ærgerligt og ude af trit med tiden i forhold til Natur, biodiversitet og klimaets mildest talt meget problematiske tilstand, at IRMAPIGEN blev tvunget til at gå på pension i løbet af den forgangne sommer, udkonkurreret af Salling, Dagrofa, Rema 1000 og Coop (selvom sidstnævnte er samme organisation)

Irma gik fra at være en ok dagligvarebutik lige henne om hjørnet hvor mange Christianshavnere gennem tiderne forsynede sig med bl.a. mejerivarer, Mao-sutsko og Vin til rimelige priser, (”Mange flasker har vi slæbt helt hjem fra IRMA i kærlighedens navn, og gud skal vide at de gjorde gavn!” Citat: Trille med sangen ”Hej søster”, fra albummet,” En lille bunke krummer”), til at blive det absolut bedste Øko Supermarked i København og omegn, hvor små og mellemstore fødevare producenter ku få afsat dejlige produkter til os forbrugere. Det var som om at ”Landet” og naturen stod på hylderne her inde midt i byen i sin uforfalskede pragt, lækre velsmagende og struttende af sund energi!

En win, win, win løsning for:

 gode afsætninggs muligheder for små og mellemstore øko gartnerier og landmænd

Knaldgode øko fødevarer for os forbrugere til rimelige priser

 

Og ikke mindst en kæmpe gevindst for natur, biodiversitet og klima, fordi fødevarerne blev produceret i SAMARBEJDE med naturens og dens mekanismer og ikke på trods af (naturen) med brug af store mængder kemikalier og overforbrug med død og ødelæggelse til følge.               

Efter nedlukningen står nu rovdriften og effektiviteten tilbage i alle dens mange grågrønne og gråsorte  nuancer.

 

TÆNK GLOBALT; HANDL LOKALT

Der er langt ud til ”Landet” her fra ”Havnen”, og man kan godt føle sig lille og afmægtig, når mega tyfoner blæser kraftigere end nogensinde før, skovbrande raser i nord syd øst og vest pga. tørke, og kæmpe landområder oversvømmes eller skyller bort pga. ufattelige mængder regn og skybrud.              Hvad kan lille jeg dog stille op over for disse alverdens ulykker? Her er det vigtigt at: ”Tænke Globalt og handle lokalt”. Godt nok har vi ikke den store natur og vildt liv her på Christianshavn og det er småt med øko gartnerier; men med vores placering midt i sundet mellem Sjælland og Amager er vi omgivet af det blå hav og voldanlægget fremstår som et stort grønt naturområde midt i en tæt bebygget pulserende storby. Vi er så heldige og det kan og skal vi benytte os af. Helt fra at udvikle små grønne arealer til artsrige biotoper ved f.eks. at så engblomster, begrønne gårde og tage, lave flere Lommeparker og stille krav til stat og kommune om at indtænke naturen i kommende nybyggerier. F.eks. Lad ”Tobleronehusene” på Papirøen blive det sidste kulsorte betonbyggeri på Christianshavn! Og stop Lynetteholmen!

 

FUGLEØER I CHRISTIANSHAVNS VOLGRAV

På det sidste har Chr.H´s lokaludvalgs miljøgruppe arbejdet på at udlægge FUGLEØER i Chr.H Voldgrav, fordi den samlede fuglebestand for sø og havfugle, er for kraftigt nedadgående. Dette skyldes desværre den øgede menneskelige aktivitet i havneområdet. Fuglene og deres unger bliver ganske enkelt forstyrret så voldsomt af ”Goboats, Fest pontonger/skibe, Kajakker, Vandscootere m.fl. at ungerne ikke overlever.  Den voksende Rævebestand i Inderhavnen gør også sit indhug i fuglebestanden! 

Foreløbigt har Kbh.´s teknik og miljø forvaltning (TMF) givet tilladelse at der kommer 1 fugle ø nord for Torvegade og 2 syd for Torvegade. Vi mangler stadig at få grønt lys af Slots og Kulturstyrelsen; men mon ikke det er en formalitet, også set på baggrund af at der har været fugleflåder i årevis på Christiania, uden at det har givet anledning til rabalder og påbud. Vi må jo takle fremtiden med åbent sind og håbe på det bedste med eller uden fugleøer og Irmapiger.

Hilsen Jørgen X, Chr.H Lokaludvalgs Miljøgruppe og CA OOO Frie Natur. Fotos Line Bjarnhof.