Naturklummen Maj 2024

Christianias små ”grønne” oaser og prægtige solitærtræer i Christiania By er enten væk eller stærkt truet
Siden Christianias Christianias tilbliven og de første 25 – 30 år, har beboerne begrønnet området og plantet 1000 vis af træer, buske, blomster og løgplanter. Særligt Christiania BY er blevet beriget.

F.eks Fremtids skoven, Prærien, og Langgaden og div. Haver, har nydt godt af Christianitternes foretagsomhed. Begrønningen er med årene blevet en del af områdets særkende og atmosfære.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenstående handler hovedsageligt om en af storbyens større grønne oaser, men vi stater et lidt andet sted, for i dagene op til den famøse lukning af Pusherstreet, var Christianias talspersoner ude i presse og sociale medier og sige, at hvem som helst ku´ komme forbi og deltage i aktionen og få en ”GRATIS” brosten med hjem, som symbol på at Pusherstreet nu definitivt var ryddet.
Dette var mange Christianitter imod og på et fællesmøde inden aktionen gik i gang, blev det besluttet at lægge brostenene i deponi. Men planen var lavet sammen med politi og politikere, som fik overrakt de første sten, under stor pressebevågenhed og ståhej! Herefter gik det amok, og lørdag den 7 april var en Københavns ældste eksisterende brostensgader fra 17-1800 tallet blevet flået væk, på få timer.
På samme måde er Christianias dejlige grønne velkomst område ved at blive smadret! Store ikoniske solitærtræer og små grønne oaser har måtte bukke under for lokal tankeløshed, det store trafikale pres fra de mange mio. besøgende, byggerier og beboere der har krævet træer fældet, ”fordi de skygger”. Mange beboere i Christiania BY er ”født mellem 2 brosten”. Og selvom Christiania har en pasus i aftale 5 dokumentet med staten fra 2012, om at genskabe tabt biodiversitet i forbindelse med menneskelig indgriben, møder det ofte meget lidt forståelse blandt beboerne.
Havde det store gamle og ikoniske Platantræ på Gråbrødre torv stået i Christiania BY, var det for længst blevet skamskåret, pisset ihjel eller slet og ret fældet!
15000 etage M2 boligbyggeri på CA OOO truer yderligere de grønne områder i Bydelen
I forbindelse med Christianias 2022 aftale med staten, indvilligede dele af Christianias beboere i, at der ku opføres 15000 etage M2 alment boligbyggeri hovedsaligt beliggende i CA OOO BY og i Kolonihaverne overfor Hestestalden i Nordområdet, (hvilket betyder at hestestalden i værste fald må lukke).
Foruden Kolonihaverne er Røde Sols Plads ved Den Grå Hal, et af de områder der er stærkt truet, pga. planerne om opførelsen af ca.1800 M2 alment nyttigt boligbyggeri. Lige nu fremstår området som et naturområde, en velduftende kirsebærlund med små fine træhuse omkranset af 40 til 60 årige asketræer der beskytter naturen og beboerne. Et plantebælte der renser luften for op imod 200 tons skidt og sodpartikler fra de omkringliggende travle og trafikerede gader.
Pileallè på Fredens Eng er også lige blevet fældet, til fordel for huse, haller og markedsboder i forbindelse med omdannelsen af Pusherstreet.
Hovedindgangen på hjørnet af Bådsmandsstræde og Prinsessegade, har lige i skrivende stund, fået fældet hovedparten af bevoksningen, fordi den gamle udformning var utidssvarende i forhold til det store publikumspres.
Det er skræmmende! Menneskemængderne og overmagten er stor! Det er som om at Christianitterne har glemt den grønne agenda og ” ikke mere kan høre græsset gro”, for nu at citere Holger Danske og Thorkil Weis, sidstnævnte en af Christianias gamle kæmper! Det grønne må vige til fordel for menneskets idéer og behov.
Det er vigtigt at opfordre Christianitterne til besinde sig ovenpå de seneste års uheldige tiltag, så de atter begynder at indtænke vild natur, blomster, insekter og dyr i nybyggeri og landskab.
Håbet er lysegrønt! Forårshilsener fra Christianias frie natur.