Naturklummen (december 2018)

Ved årets afslutning er der god grund til at takke alle de kræfter, der har været med til at skubbe på for at få en bedre vandkvalitet i Stadsgraven. Det nye system er virkelig en stor forbedring.

Efter mange år med grumset grågrønt og til tider stinkende søvand, er vandet er blevet klart igen og man kan igen se bunden alle steder. Særlig slemt har det været i Ydre Stadsgrav, hvor der har været fugledød mange somre i træk. Derfor opstod der panik i juni – tidligt i den lange tørre sommer – hvor meget af søgræsset pludselig slap bunden og lagde sig som en grød i alle kurtinerne (de lige strækninger mellem Bastionerne). Vi holdt alle vejret for at det ikke skulle gå galt igen, men der blev kun observeret et halv dusin døde fugle og fisk i hele den varme periode. Det nye anlæg stod sin prøve!

Søgruppen har efterfølgende haft et godt møde med de ansvarshavende for Stadsgraven. Stemningen var god og man kunne tydeligt mærke, at de også er glade for, at de årelange problemer med vandkvaliteten ser ud til at være løst. Vi fik gennemgået det nye rørsystem med ny pumpe og fik kontakter til folk i forvaltningen, hvis der opstår problemer i fremtiden.

Nu er faren drevet over, og det er tid at nyde efterårets flotte farvebad – selvom det er blegnet og vinteren er over os.

Vinteren har da heldigvis også sin charme. Troldænder, Taffelænder, og Pibeænderne er alle ankommet fra deres ynglesteder i nord. Spætten ses dagligt i ”Skoven”, Fiskehejrerne har atter indtaget Kaninøen hvor Kragefuglene også samles i store flokke ved skumringstid, hvor de overnatter. Tiden vil vise hvilke andre fugle, der vælger at opholde sig her denne vinter. I de sidste år har der været mange Halemejser og Stillidser, mens det i andre år har været Silkehaler og Sjaggere, der har været dominerende. Sådan er hvert år forskelligt – og det er en del af fornøjelsen.

Hvis du ser en sjov eller fremmed fugl, er det muligt at slå et smut forbi fuglesøjlen ved Dyssebroen. Her er billeder af Stadsgravens fugle. Søjlen har en side for hver sæson: Vinter, forår, sommer og efterår.

Tak for i år og rigtig God Jul og Nytår til alle på Havnen

P.S: Til dem der læste sidste måneds naturklumme om kvashegnet ved broen, har vi – efter vi fjernede det – nu alligevel fået tilladelse til et kvashegn, uden at skulle betale 40.000kr. om året. Det var mildest talt helt ude i hegnet.