Så kom vinteren (februar 2016)

Så kom vinteren med et brag, lagde låg på vandet og prydede stierne med sne.

Børnene kælker og vandfuglene klumper sig tæt sammen i de små vandhuller i isen de kan holde åben. Svaner, fiskehejrer, trold- og taffelænder og pibeænderne er for længst søgt ud til de åbne vande i havet, hvor der er mad.

Selv i disse frosne tider er der også masser af fine naturoplevelser hvis man har øjnene åbne. Søndag d.10 januar lavede Dansk Ornitologisk Forening en fugletur på Christianshavn. Vi gik fra Torvet til Langebro og tilbage langs parken over Dyssebroen, og tilbage langs vandet på Christiania. Der blev observeret 22 forskellige fuglearter på denne tur.

En af de typiske vintergæster her er Sjaggeren. Det er en drossel på størrelse med en solsort.  Den har grå overgump, rødbrune vinger og gullig undersiden med pletter. Navnet har den fået efter stemmen, der er et hæst ”sjag, sjag”. Den ses ofte i flokke på 20–30 stykker, men også alene. Den ynder at spise tjørnebær og nogle gange også nedfaldsæbler.  Den har sine ynglepladser i Nordskandinavien og besøger christiania fra oktober til april.  Den store flagspætte er også meget aktiv her om vinteren, og ikke et sjældent syn. Halemejser, rødhals og gærdesmutte møder man også møder her om vinteren. Ud over det så vi på DOF-turen også blishøne, rørhøne, gråand, troldand, pibeand, hættemåge, stormmåge, sølvmåge, svartbag, fiskehejre, gråkrage, husskade, allike, ringdue, solsort, musvit, blåmejse, gærdesmutte og gråspurv, altså en rigtig fin tur på en ellers grå vinterdag.

På Kaninøen kan man har i vintertiden opleve allikerne og kragerne når de går til ro. Ro og ro er måske så meget sagt, for inden de i mørkningen samles på øen, så holder de et værre spektakel, når de flyver rundt i store flokke.  Det ene øjeblik sidder de på hustagene, det næste i toppen af et stort træ. Inden de til allersidst samles i tryghed på Kaninøen. 

Christianias frie natur forening arbejder på at lave endnu en fugletur i løbet af foråret.

Fortsat god vinter herfra.

Christianias frie natur.