Krigen om naturen og vandet (februar 2022)

Der er nærmest udbrudt en krig ud i København om anvendelsen af de grønne områder
Borgerne vil bevare den smule vild natur der er tilbage i København, mange kæmper bravt og det kan man tydelig se på det Kommunevalg der har fundet sted siden sidst.
Det er unikt at vi i dag stadig har dette område i nærheden af vores boliger i København, som jo desværre skrumper med årene, med Ugler, Lærker, Tornsangere, Nattergal, Spurvehøg, Tårnfalk, rådyr, mår, vandsalamander mm tilgængeligt for alle.

Det skal der værnes om.

Alt for mange arter er allerede forsvundet både lokalt og globalt

Menneskene i byen har brug for at kunne lade op og få nogle gode naturoplevelser med spændende dyr, fugle, insekter og planter.

Det er også en vigtig at børn så de kan lære noget om naturen, børn har ret til krat, et sted at bygge huler, og opleve de vilde dyr.

Det fine er at vi stadig har lidt tilbage endnu.

Da der er mange der ikke har råd til et sommerhus, derfor er der et stort behov for denne vilde natur i nærheden af vores boliger.

Men mørke skyer ligger over os Københavnere i disse tider, Der fattes byggegrunde, officielt til almennyttige boliger som folk kan betale.

Der fattes byggegrunde, officielt til almennyttige boliger som folk kan betale.

Politikkerne bruger alle kneb og presser projekterne igennem til stor frustration for borgerne.

Der forgår for tiden en lang og sej kamp om Lærkesletten, Tornsangerland, Fiskeri havnen mm.

Der tages der ingen hensyn til de veldokumenterede dyrearter vi vil miste, de må nu vige for bla. et upopulært byggeri kaldet Fælledby.

Da der er bygget massivt på fælleden i gennem de sidste årtier, og vi allerede har mistet en stor del af dette naturområde er det tid til at sige STOP.

Jeg læste for et par år tilbage om et rådyr der var sprunget i havnen ved Langebro, som blev reddet op af Falk. Det viser lidt om hvor presset dyrene allerede er pga. alt det byggeri der allerede er bygget på Fælleden.

Ophævelse af fredninger, retssager, demonstrationer der handler om vores natur hører til denne tid, der bliver skrevet stolpe op og ned om emnet, det er et”Hot” emne.

Lynetteholmen er også en del af denne problematik.

Sidste lørdag sejlede ca.100 skibe gennem havnen for at demonstrere imod Lynetteholm projektet, som også bliver presset igennem på trods ekstrem meget modstand og manglende miljø forbehold, solgt som stormflodssikring og byggegrunde.

Denne sejl-demo var en storslået aktion, respekt for de sejlende samt demonstranterne på land.

Slammet fra opgravning af havbunden bliver lige nu dumpet hos nabo kommunerne under stor protest

Den store debat er i gang, uden politikerne tager det alvorligt og stiller projektet i bero, til projektet er ordentligt gennemtænkt.

Mange lange indlæg dukker op i medierne, næsten alle imod projektet.

Så vidt jeg er oplyst, står der oveni købet rigtig mange nye lejligheder tomme, som ingen har råd til at betale, skal vi have flere af den slags? Eller måske få en ordning så folk har råd til at bo i dem der allerede er bygget, i stedet for at bygge mere på områder der har en populær funktion.

Jeg talte med 2 på valgdagen der ville stemme på Sophie Hæstorp Andersen for at bevare Fælleden.

Sophie fik jo hustandsomdelt en propaganda for ”Grøn by” i sidste desperate forsøg på at få de grønne vælgere, og mange faldt i fællen, i krig og kærlighed gælder alle kneb.

I virkeligheden stormer hun frem med sit store sorte co2 skadelige projekt, og ødelægger den natur som nogle folk troede hun ville bevare.

Jeg ville meget gerne spørge Sophie Hæstorp Andersen personligt om hvad hun mente med ”grøn by”? hun reklamerede med.

Det gamle ordsprog: Mod dumhed kæmper guderne forgæves, passer vist meget godt til dagens situation.

Men på den anden side: Giv aldrig op.

Når det så er sagt kan man jo heldigvis stadigvæk finde noget vild eller nænsomt plejet natur, både på Fælleden samt her i bydelen, med fuglekvidder, krat og en mangfoldig biodiversitet på voldene, men det er også en slags evighedskamp kamp at beholde dette.

De dage hvor kulden og den friske klare luft meldte sin ankomst fik vi en del gæster som Træløber, Grønsiskener og Bogfinker som var på et kortvarigt besøg, Flagspættens lyder som en knagen i træerne, Rødkælken er også nem at få øje på.

Pibeænderne har været her et stykke tid med deres smukke orange hoveder, og Trold og Taffelænder hviler på vandet om dagen.

Svaneungerne er flyveklare, de 3 fra Ydre Stadsgrav et blevet fløjet ud til Amager strand af deres forældre. De flyver lidt frem og tilbage og besøger hindanden. Den enlige unge fra Kaninøen holder sig stadig til sin mor, det samme gælder svaneungen fra Fredens havn. Det er en fornøjelse at følge med i svanerne da de holder på deres faste territorier og er nemme at genkende.

Det kniber lidt for visse politikkere at forstå at fuglen og den fattige skal også være med.