Naturklummen (maj 2019)

Leda med svanen er Københavns havn gamle varetegn.

Knopsvanen er i 1984 blevet udvalgt til Danmarks nationalfugl.

Københavnere og besøgende har gennem tiderne haft den store fornøjelse at kunne følge By svanens og andre mindre vandfugles rede bygning , æglægning, udklækning af unger på tæt hold, hvilke man ikke kan i den vide natur. Dette har altid været et stort tilløbsstykke.

Vi er simpelt så heldige, at vi har så stor og smuk en fugl så tæt på, hvilke vi bør værne om.

Men de har det meget svært i disse tider pga. byggeri og øget færdsel på og ved vandet.

Selv om både biologer og ornitologer fra ”Den blå rutes” start på tegnebrættet har prøvet at få Lokaludvalget og kommunen, som har været meget aktive i disse planer, til at tage hensyn til vores natur og dyreliv på vandet, har der ingen vilje været for at give plads til naturen.

Den blå kajak rute er f.eks. lagt langs den eneste rørskov i havnen, i Erdkehlgraven, og de grønne kanter med beskyttende krat bliver til stadighed fjernet for nye bolværk .

Fuglelivet forsvinder langsomt, simpelthen fordi der ikke bliver givet plads til dem.

Denne udvikling er til stor frustration for mange af bydelens borgere, og har ofte ført til en del konflikter mellem kajakroere og svaner. Hver en krog i havn og kanaler er massivt invaderet af hensynsløse, ofte uvidende sejlere, om sommeren, som det er nu.

Er det ikke værd at tænke naturen ind i den fremtidige planlægning i Københavns havn, og laver nogle uforstyrrede ”Lommer” hvor de kan yngle uden at blive forstyrret af den massive trafik på vandet.

Til glæde for dyr og mennesker og fremtidige generationer.

Det må være muligt for at lave en knopsvane-forvaltningsplan i havnen!

Sætte nogle tømmerflåder nogle hensigtsmæssige steder, som tiltrækker dem, og lave en sejlfri zone omkring.

Til glæde for dyr og mennesker og fremtidige generationer.

Forslaget om en Knopsvane forvaltningsplan blev rejst på vælgermødet d. 10 april, hvilke både kom bag på politikerne samt afspejlede deres uvidenhed om svaner og problemet.

Der var dog en der gerne ville gå ind i det, og det vil der blive fulgt op på.

Samme dag var der en artikel i Ekstrabladet, som beskriver følgerne af den øgede sejlads.

Den handlede om et svanepar i Malmø, som kom hvert år og byggede rede et bestemt sted.

Nu har de skudt hannen da den var blevet for aggressiv over for kajakkerne.

Det giver en masse stress for dyrene med den massive voksende trafik i yngletiden.

Da svaner holder sammen hele livet er denne handling ikke til at forstå, rigtig mange er kede af det og vrede over denne handling fra kommunen.

Trods de vanskelige forhold prøver svanerne ihærdigt hvert forår at finde et sted at bygge rede, selv de mest uhensigtsmæssige steder, set med vores øjne.

Et eksempel er Christianshavn kanal, hvor der er plads til et svanepar.

Det gamle par for længst er flyttet over til Fredens havn, men nu er der kommet et nyt par til.

De har i længere tid insisteret på at bygge rede på en tømmerflåde, lige foran indgangen til en husbåd, trods larmende byggeri ved bredden og anden uro.

De flinke mennesker i husbåden valgte til sidst at ofre tømmerflåden en periode, og sejlede den lidt væk, med svane på rede, og fik den tøjret til en pæl, hvor de ligger nu.

Da der ikke er meget rede-materiale at finde i havnen kørte vi en morgen en vognfuld rør over til dem, som de straks tog i brug, det blev et stort tilløbsstykke den morgen

Så må vi bare håbe at de sejlende folk tager hensyn til dem når de små kommer.

I Stadsgraven på Christiania hvor vi holder sejlads nede og rørskoven står tyk og fristende for ynglefugle, er der kamp til stregen i disse dage, om hvem der skal være her til sommer.

Tak til alle der deltog i ”Ren kærlighed til Christianshavn vold” d. 23 marts. Udover 103 der mødte op på Christianshavn var vi ca. 50 på Christiania, samt 30 om søndagen der rensede Refshalevej rundt om alle de parkerede biler.

Vejret var heldigvis med os i år.