Naturklummen (maj 2017)

Ræven er vendt stærkt tilbage på Christianshavn.

Især på Christiania og i kolonihaverne er den efterhånden er blevet et almindeligt syn især i skumringen og morgentimerne.

Det er gået hårdt ud over de grå svaneunger fra sidste år, som ellers har haft et dejligt fristed over vinteren og det tidlige forår.

Som vi skrev i sidste artikel, bliver de store svaneunger jaget væk af de voksne svaner når der skal kæmpes om yngle territorierne, og de ender ofte med at gå forvirrede rundt på stier og veje, med mindre de finder ud af at flyve væk.

Det har ræven nydt godt af i år.

Sidste år fik vi indberetning om en svaneunge der var taget og spist, samt en svane rede der var plyndret for æg. Vi var i tvivl om det var en hund, ræv eller mink.

Men da vi i år er blevet kontaktet hele 4 gange med halv spiste svaneunger unger omkring Stadsgraven, fra syd til nord, og ræven florerer så flittigt, går vi ud fra at det må være Mikkel.

De tager typisk halsen og hovedet først, da hjernen er det mest næringsrige, hvorefter de henter indvolde og siden lårene.

De voksne svaner har også skiftet adfærd, nogle par bygger flere reder, da det er svært at bygge en velegnet rede, hvor ræven kan komme tæt på.

Havne fogeden, som vi plejer at kalde svanen i Christianshavns kanal, har efter flere års mislykkedes yngel, opgivet at bygge rede i havnen og kanalerne, pga. kajakker og andre forstyrrelser. De er i år flyttet ind på Christiania, selv om de må passere Refshalevej, og sætte livet på spil, når de skal ud i havnen og fouragere.

Skoven er ved at springe ud og vi har mange trækkende gæster fortiden, de er ofte svære at få øje på, da de kun opholder sig her i kort tid, som skovsneppen, der blev spottet af Ea i den blå karamel for nylig.

Den har højst sandsynligt landet i løvet, hvor den er svær at få øje på, for at hvile ud, for siden at flyve videre til måske Grib skov, hvor de yngler i dag, hvis Mikkel ikke har spist den.

Før I tiden var den en sjælden ynglefugl I Danmark, men er I dag mere almindelig. F.eks. indvandrede skovsneppen i 80’erne på Vestamager, da strandoverdrevet blev tilgroet med birkeskov og pilekrat.

Christianias frie natur inviterer efter flere opfordringer på:

Guidet natur tur på Christiania søndag. D. 14 maj kl. 14.

Vi kigger både på planter og dyrelivet

Vi mødes ved fugle søjlen ved Dyssebroen.

Alle er velkomne, husk evt. kikkert og varmt tøj.