Nye muligheder for havnens fugleliv (februar 2015)

Den milde vinter har allerede fået forårsfornemmelserne frem i Knopsvanerne. Langt fra alle par har indfundet i Stadsgraven og Indre Havn, men er række par er på plads, og for dem er kampen om territorierne startet. Det går ikke stille af.  Men sådan er det nu engang i svanelivet. Selvom det kan være dramatisk at overvære, er det fantastisk, at den absolut største og tungeste fugl i vort landugl lever sit liv helt inde i hjertet af vores by.

Men en ting er, hvordan svanerne har det indbyrdes. I de senere år har yngleparrene i Indre Havn haft svært ved at få unger på vingerne, mens ynglesuccesen for yngleparrene inde i selve Stadsgraven har været både  højere og uændret igennem de sidste fire år. Heller ikke andre vandfugle i Indre Havn (Gråand, Blishøne) har nemt ved at få unger på vingerne, og den Gråstrubede Lappedykker ser ud til at være helt forsvundet.

Det er nærliggende at se problemerne for fuglelivet i Indre Havn i sammenhæng med de mange og stigende aktiviteter, der finder sted overalt i havnen, f.eks. nye sportsaktiviteter, den blå rute, havnerundfarter og stigende færdsel med udlejningsbåde. Alt dette ser ud til at være sket uden der egentlig er taget hensyn til eller tænkt på fuglelivet. For fuglene er der to problematikker, der især er alvorlige: . Kølvand ved hurtig sejlads, der f.eks. kan ødelægge reder og intensive sports aktiviteter, der ikke tager hensyn til fuglene.

Hvad skal der til for bibeholde fuglelivet i Inderhavnen, og kan den nedadgående udvikling vendes? En god dialog  herom er blevet startet under Christianshavns Lokaludvalg. På det seneste møde skulle kommunen også have deltaget, men først ved mødets start blev det klart, at de ikke kom alligevel. Et nyt møde med kommunen kommer sikkert senere på foråret.

Nok kom kommunen ikke, men det konstruktive møde arbejdede indgående med at finde løsninger. Der blev lavet en slags udkast til mulige fremtidige løsninger. Deltagere i mødet var bådlauget Halvtolv, en fagornitolog (der har kortlagt ynglefuglene gennem de seneste fire år), Søgruppen, Christianias frie natur, Lokaludvalgets formand og andre interesserede.

Her er nogle af de forslag til tiltag der blev udarbejdet på mødet.

Tiltag, der ikke umiddelbart påvirker sejlerne:

         Afmærke beskyttede steder, hvor fuglene kan bygge deres reder.

         Etablere og vedligeholde faste redepladser til svanerne samt flydende reder til blishøns.

         Opsætning af bølgebrydning ud for vigtige rørbræmmer, hvor fuglene bygger reder.

         Opsætte skiltning ved indsejlingen til Laboratoriegraven om, at det er “en blind kanal”.

Tiltag, der påvirker sejlerne:

         Lukke Laboratoriegraven for sejlads i yngleperioden.

         Permanent lukning af sejlads gennem Erdkehlgraven.

         Regler for sejlads, der tager hensyn til fuglelivet

         Dialog med klubberne og kanalrundfarten om, hvordan de kan passe på fuglene – fx i forhold til hvor tæt de skal komme på bredden.

         Afspærringer i vandet, så sejlerne ikke kommer for tæt på bredden.

         Eventuel flytning af kajakpoloklubben, rafting og SUP-aktiviteterne ud af Laboratoriegraven.

         Udarbejdelse af en pjece til det sejlende folk om fuglevenlig sejlads.

         Sikre lav hastighed for større både (bl.a. Havnerundfart)

Med håb om en fremtid med plads til os alle – fugle såvel som andre brugere af Indre Havn.

Mvh.

Foreningen til bevarelse og udvikling af Christianias frie natur.