En grønnere by (december 2014)

Den nye trend er at alle nu skal  bo i byen, yderområderne affolkes og der bygges på livet løs, også i vores bydel og det er til at mærke, flere mennesker overalt, på land og til vands.

De vilde dyr der lever her som pindsvin, ræv, tudser, fugle, insekter der bla. er fødegrundlag for flere fuglearter må indordne sig under de mere og mere trængte forhold. Levestederne indskrænkes betydeligt og der sættes hegn op overalt så de ikke kan bevæge sig på de samme små stier som før.

København har udråbt sig som grøn metropol, men politikkerne tænker ikke den bynatur vi har, til glæde for børn og voksne, ind i den fremtidige byplanlægning, og det er ærgeligt.

Byggerierne burde foregå på en sådan måde, at der bliver plads til rigtig natur på og imellem bygningerne, uden forhindringer overalt.

Områder med hjemmehørende buske, træer og vand.
I stedet for at lede overfladevandet væk i kloakker, som ofte flyder over pga. klimaforandringerne, der forårsager kraftigere regnskyl, kan man lede det væk som vandløb til nye søer, hvor det har mulighed for at sive ned til grundvandet. Det har man gjort med stor succes i en bydel i Malmo. Det giver både mere natur og færre oversvømmelser. Naturen i byen kræver sin plads: der skal være steder, hvor fugle, planter og dyr kan være i fred. Altså små oaser som f.eks. øer i søer og
ved havet, små afspærrede områder, hvor der er fred.

Meget af det der bliver bygget, ligner noget der er tegnet på et skrivebord, uden at den eksisterende natur som eks. gamle store flotte træer, overhovedet er tænkt ind i planlægningen, og det ærger mange af os der bor i områderne.
I disse CO2 opsamlingstider er det vanvittigt at ville fælde træer. Især store gamle, spændende træer, som næsten i forvejen er forsvundet fra København. Ud over at der bør plantes flere træer i byerne, for at opfange en del af det CO2 en by skaber, har en mangfoldig natur i byen også andre vigtige funktioner.

For os mennesker er det af stor værdi at have en så grøn by som muligt.

De fleste af os lever i en stresset hverdag med arbejde, deadlines og i lejligheder uden meget grønt udenfor.
Naturen giver os mulighed for at stresse af, se hvordan træer og buske vokser ind i hinanden i sjove former og farver, se årstiderne ændre sig, måske få nogle gode oplevelser med hjem, mødet med en smuk fugl, en regnbue, et pindsvin, lyden af fuglesang.

Vi håber hermed at inspirerer politikerne i København til at tænke mere grønt.