Svaneparret Per og Karen, også kaldet fru Per (september 2018)

Vi er nogle, der har fulgt svaneparret Per (PK3), opkaldt efter Per Kirkeby, og Karen (KH8) i over 10 år. De plejede at bo i Ydre Stadsgrav og fik gennem årene mange unger. De fleste døde hen ad vejen pga. den dårlige vandkvalitet og forurening; vi fandt dem og samlede op hen ad vejen.

De fik hjælp i form af rugbrød af kolonihavefolket, da der ikke var så meget svanemad i vandet.

Et år blev svanemor så syg ,at hun næsten ikke kunne stå på benene. Vi flyttede hende ud i Hellerup Havn, hvor hun kom sig fuldstændig og kom tilbage til Per.

For 2 år siden fik de tilkæmpet sig det bedste yngleområde i byen, nemlig Kaninøen.

Der fik de 3 dejlige unger.

De nød åbenlyst det renere vand og den naturlige svanemad der var rigeligt af.

Men så kom problemet, et friskt ung svanepar landede i søen.

Alle svaner fælder svingfjerene midt på sommeren og kan derfor ikke kan flyve og er sårbare. Nu det var Pers tur til at fælde, Per kæmpede i dagevis med det fremmede svanepar, men fik til sidst tæsk og måtte trække sig, han begav sig over i Ydre Stadsgrav, som han kendte og gemte sig længst nordpå i sivene, mens han ventede på de nye fjer voksede ud.

Karen lå ved Ravelinen og spejdede efter ungerne, som var forsvundet i kampens hede, familien var blevet splittet.

Efter en uges tid dukkede ungerne op på den anden side af Torvegade sammen med en gammelkendt og ellers meget aggressiv hansvane. Han tolererede dem tilsyneladende.

De havde gemt sig en hel uge i røret under Torvegade, så nu måtte de klare sig resten af deres ungdom uden mor og far. Da blev store og flyveklare, og Pers fjer var vokset ud, kom Per og lærte dem at flyve.

Sidste år var Per og Karen uden unger, men i år fik de igen overtaget Kaninøen og har som det eneste svanepar på Christianshavn fået 5 unger, som de passer rigtig godt på.

Ræven har tømt de andre reder i Stadsgraven, og der er efterhånden ikke plads til ynglende svaner i havnen, pga. menneskers massive og hensynsløse idrætsaktiviteter.

Så vi siger bare tillykke til Per og Karen med deres 5 dejlige unger.