Silkehalerne er på visit (februar 2020)

Denne vinter har været usædvanlig mild, våd og solfattig. Den manglende kulde kan være grunden til, at nogle vintergæster som f.eks. Troldanden ikke er set i så høje antal som i tidligere år. Når søerne længere nordpå ikke fryser til, behøver mange af vandfuglene og småfuglene ikke rejse så langt sydpå.

Alligevel har vi været så heldige at få besøg af en helt anden gæst fra det høje nord: En stor flok Silkehaler har opholdt sig i området, især på Refshalevej og på Dyssen. Mange folk har haft fornøjelsen at observere den særegne fugl, der med sin iøjnefaldende top og sarte brune grundfarve ikke kan forveksles med andre danske fugle. Ser man nøje efter har den nogle fine røde felter i vingen, der lyser op som var de lavet af voks. Silkehalen lever af bær fra f.eks. tjørn og rønnebær, og den slår sig ned så længe, der er noget at æde. Silkehalen har derfor ikke nogen fast trækrute, som de fleste andre trækfugle. Den lever et liv som en boheme eller en sigøjner. På engelsk hedder arten ligefrem ’Bohemian Waxwing’. Måske ser du kun flokken af Silkehaler flyver over, men så kan du høre deres karakteristiske flugtkald, der lyder som en ringede sølvklokke. Silkehaler er altid en stor oplevelse.

Vinterens mildhed viser sig også ved, at erantis, vintergækker og krokus allerede blomstre. Selv enkelte kirsebærtræer er set i blomst, hvilket ikke er godt for bærhøsten, da de insekter, der skal bestøve dem, ikke er vågnet endnu.

Svaneparrene er endelig begyndt at vende tilbage til territorierne nord for Torvegade efter de i en lang periode har været helt borte. Måske på grund af den katastrofale ynglesæson sidste sommer, hvor der ikke var så meget som en unge fra Margrete bassinet i nord til Langebro i syd. Det var især ræven, der holdt fest hele foråret og forsommeren på æg af svanerne og andre vandfugle, som yngler i rørene. Men der bliver også set mink i vores område. Minken kan være hård ved de lokale fugle.

Gæssene er også ankommet, man kan i disse dage se en stor flok græsse på de arealer af Kløvermarken, hvor græsset er ægte. Desværre er lagt plastikgræs på de belyste baner, selv om man i disse tider ellers er meget fokuseret må mikroplast, Plastikgræs er faktisk en af de værste syndere på dette område.

Datoen er nu sat på Den store fælles forårsoprydning i de grønne områder. Det bliver den 14 marts. Der er morgenmad på Christiania og i Christianshavns beboerhuset fra kl. 9 til 10, hvor snappere og andet udstyr udleveres. Det plejer at være super hyggeligt så vær vel mødt – og tag din nabo med.