Fuglelivets skiften fra sommer til vinter (oktober 2020)

Nu har vi lige passeret jævndøgn. Sommeren er på hæld og efteråret melder sin ankomst.

Derfor kan vi se frem til efterårets foranderlige farver og de mange trækfugle, der allerede er på vej.  De benytter flittigt den frie natur omkring voldene, der byder ind med masser af mad og skjulesteder: insekter, bær, frø, frugter og vandplanter.

Nogle kommer kortvarigt forbi på vej længere sydpå, mens andre bliver hængene hele vinteren igennem.

I den kommende tid er en af de smukke gæster, der plejer at opholde sig Stillitsen.

Dens klare røde hovedfarve og knald gule stribe på vingerne gør den let at genkende.

Andre der som regel benytter områdets fødekammer i skoven i kortere eller længere tid i vintertiden er Bogfinke, Grønsisken, Fuglekonge, Rødhals og Halemejse, og det er bare nogle få der er nævnt her.

På vandfladen er det tiden hvor Lappedykkerne trækker ud på havet, mens Troldænder, Pibeænder og Taffelæderne til gengæld  indtager Stadsgraven.

Men hvert et år er på sin vis forskelligt og dermed uforudsigeligt.

Det er også tid til, at se tilbage på hvad sommeren har givet os, høste de oplevelser og reflektere over, hvad vi kan tage med os ind i vinter mørket som kommer.

Det har været en usædvanlig mærkelig sommer pga. corona på godt og ondt.

Det folk har snakket mest om omkring naturen i denne sommer, har været det bemærkelsesværdige store kuld svaneunger i Christianshavns kanal og Erdkelsgraven. Ikke mindre end hele ti stykker, som alle har overlevet indtil videre.

De fylder efterhånden en del i landskabet eftersom de nu er blevet store.

Inde i Stadsgraven er det trods de ihærdige ræve lykkedes et andet par svaner i den nordlige ende at få 3 store dejlige unger, mens rævene til gengæld plyndrede alle de andre svanereder straks æggene blev lagt.

Det sydligste par nede ved Langebro, byggede rede i en smal rørbræmme tæt ved stien. Det så ikke sikkert ud, så vi byggede et fint sivhegn til, og parret har heldigvis fået en fin unge sidst i sæsonen.

 

Lige efter vi havde bygget hegnet flyttede de straks til et anden sted ved stien, for derefter igen at forsøge længere ud i rørene. Men til sidst valgte de alligevel at lægge rede skærmet af hegnet: på stien lige overfor var hunde og mennesker nu på god vis udelukket fra at komme tæt på reden – og ned i rørene kunne en ræv ikke komme tæt på reden. Derfor lykkedes det trods alt for dem at få den ene.

Dejligt når vores små tiltag bærer frugt.

Vi har i foråret foreslået miljø og teknik forvaltningen at lave nogle tømmerflåder, hvor svanerne i fremtiden kan bygge rævesikre reder. Ideen blev afslået, da det blev vurderet, sådanne tømmerflåder er vanskelige at vedligeholde.

Men selv om et svanpar ikke vælger at bygge rede en platform vil en sådan være til stor gavn for andre fugle, især når deres unger skal have et sikkert uforstyrret sted at gå på land og tørre. Vi foreslår derfor, at der bliver lavet sådanne små flydende øer med let beplantning, som både giver skygge og beskytter imod måger.

Det giver desuden også os mennesker bedre mulighed for at få øje på dem.

Sidste år valgte et svanepar at bygge rede på en af de riste, der er tilknyttet de rør der fører vandet under Torvegade. Svaneparret rede blokerede derfor gennemstrømningen.

Lokal udvalgets miljøgruppe har heldigvis forstået pointen, eftersom ræven nu i flere år har hærget og plyndret så godt som hver en svanerede. Der arbejdes på, at der også kommer nogle flydende reder på kommunens/ kyst direktoratets område i Stadsgraven, som er mellem Torvegade og Langebro, samt i den meget smalle Ydre Stadsgrav langs kolonihaverne.

Det ville i øvrigt også være til stor gavn i havnen at give svanerne at have flere platforme at bygge rede på – eller tage en hvil – i stedet for at være henvist til kajakramperne.

Der er lavet et sted til svanerne ved havne-bassinet, hvor de bygger rede hvert år. Men der burde være plads til nogle flere platforme til dem i havnen og i kanalen.

 

Nu vi er på vandet, er det dårligt nyt for naturen langs havnen: Der bliver bygget så massive bolværk, at mange grønne kanter efterhånden forsvinder.

Vi mister derfor arter som insekter, sommerfugle og små fugle, og derved de små naturoplevelser, som at se planterne pible op af jorden om  foråret, mærke jorden vågner, blomster og dufte, insekter og sommerfugle.

Små ting som alligevel påvirker mange af os.

Et grelt eksempel er bolværket ud til papirøen.

Heldigvis har vi trods alt en meget grøn bydel med mulighed for mange natur oplevelser i fremtiden, vi forsøger at værne om.

Vi ønsker alle et dejligt efterår, og pas på jer selv og hindanden.

Læs mere: www.christianias-frie-natur.dk