Bevar Strandengen på Amager Fælled (november 2020)

Nu går vi vinteren i møde med sociale restriktioner og mundbind. Det er den direkte risiko fra corona-påvirkningen, som vi aldrig har oplevet før.

Men heldigvis har vi i vores bydel muligheden for at bevæge os ud i lidt fri natur omkring Stadsgraven. Her kan vi trække vejret på normal vis og fokusere på planter, vand, lys og dyreliv.

Fiskehejrerne har atter etableret sig på Kaninøen for vinteren, og de store flokke af Alliker og Krager er begyndt at samle sig i skumringstimen. Der er en slags sort sol inden de til sidst går til ro i sikkerhed på øen eller de store træer omkring.

Dette er et vinter fænomen, om sommeren yngler de fleste af disse andre steder, så er det især gæs og Lappedykkere samt selvfølgelig, den faste bestand af svaner, ænder, rørhøns og blishøns der holder til på og omkring øen, hvor de kan bygge deres reder i sikkerhed for ræv og mennesker.

Der er stadig mange blade på buske og træer som hastigt skifter til smukke gyldne gule, røde og brune farver. Snart falder de af, så de nøgne trækroner ses som silhuetter imod himlen.

Sådan skifter årstiderne, alle med hver deres stemning og charme. Lige nu kan det være en hejre der står som frossen i vandkanten, for lynhurtigt at hugge til, når der kommer en lille fisk forbi. En fugl der kvidrer i et træ, et svanepar med sine store grå unger svømmer forbi. Efterårs vindens susen i rørskov, buske og træer har sin egen specielle stemning.

At bevæge sig ind i dette rum kan give os en pause fra storbyens og tidens stress og er helende medicin for sjælen. Brug det.

Ikke så langt herfra, ligger der stadig dele af den urørte Amager Fælled. Men nu er ”Strandengen” med sin specielle oprindelige natur blevet truet af det planlagte Amager Fælled Kvarter.

Danske Naturfredningsforening (DN) skriver bl.a. således om problemet:

Området, der er i spil, har været en naturlig strandeng de sidste 5000 år. Arealet har aldrig været pløjet, bebygget eller påfyldt jord. Helt tilbage til jægerstenalderen var der strandeng og strandoverdrev her. 

Det er et alt for betydningsfuldt areal at udpege til bebyggelse.

Det vil betyde, at den sidste rest af oprindelig natur i Københavns Kommune forsvinder, oplyser Louise Holst Hemmingsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i København – en del af Danmarks største grønne organisation. Hun fortsætter:

København risikerer at miste en hel del sjældne arter og et stykke værdifuldt natur, som vi ikke har noget andet sted i kommunen – og som ikke vil kunne genskabes. Det kan sammenlignes med en kendt kulturarv, som hvis københavnerne fik tilbudt at flytte Rundetårn sten for sten for at blive genopført i Albertslund. Det ville aldrig lykkes. Rundetårn ville ikke bestå i sin form igen. Denne natur kan ikke flyttes og vil blive udryddet.

Amagers oprindelige natur er en kulturarv

Stort set hele Amager Fælled består af inddæmmet havbund og arealer med fyldjord, der har en relativt ringe naturværdi. På nær ét eneste sted, nemlig det areal, hvor Amager Fælled Kvarteret er planlagt. Det er den sidste rest af oprindelig, uspoleret natur i København. Og det var her urokserne gik og græssede, for så senere at blive afløst af Amagerbøndernes kvæg, fortæller DN’s lokalformand:

Den lange historie betyder, at planterne, insekterne, svampene og alt andet liv på arealet udgør en unik økologisk sammensætning af arter, der kun findes i oprindelig natur. Derfor er området også uerstatteligt og planerne om at flytte den rødlistede plante brændeskærm til et andet areal hjælper ikke alle de andre sjældne og truede planter, insekter og svampe på arealet, slår Louise Holst Hemmingsen fast.

Men du kan stadig nå at komme med høringssvar imod byggeriet på nettet her:

Vejlands Kvarter – lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapporter.

Vi opfordrer alle naturelskere til at indgive et høringssvar.

Vi må arbejde for at bevare de vigtige grønne områder, som hjælper den hårdt pressede biodiversitet, som især i dette årtusind er så hårdt presset fra alle sider. For vores egen skyld og de kommende genrationer.

Til sidst en helt anden ny og god oplevelse: Du kan nu se vores film ”Naturligvis” om Christianias natur og natursyn fra 2008 på vores hjemmeside, god fornøjelse.

Læs mere om vores natur på: www.christianias-frie-natur.dk