Bynaturen i hverdagslivet, Dansk miljøundersøgelser

Rapport om brugen af byens grønne områder, og hvordan de er integreret i bybefolkningens hverdagsliv. Rapporten fremlægger resultaterne af et sociologisk studie omfattende interview, observationer og en spørgeskemaundersøgelse; et studie der er en del af et større tværfagligt projekt om livsstil og naturkvalitet i byrummet. København er genstand for rapportens undersø- gelser, som især fokuserer på tre temaer, nemlig hverdagen i og med de grønne områder, de grønne områders sociale funktioner og landskabskvalitetens og naturens betydning for byens indbyggere.

Læs rapporten: https://www.christianias-frie-natur.dk/DMU.pdf