Artsdiversitet i byen

Det er blevet populært at bringe naturen ind til byen. Agenda 21 Miljøpunkt Indre By / Christianshavn arrangerede grønne byvandringer i sommeren 2014 med henblik på at inspirere borgerne til at tage initiativ til at øge artsdiversiteten i byen. Efterfølgende udgav de en elektronisk brochure med afsæt i turene.

Læs brochuren her