Christianias Pindsvin

På Christiania har vi masser af pindsvin.

Pindsvinevenlige haver er desværre en mangelvare i dag, men Christiania er en stor dejlig pindsvinevenlig have, og pindsvinene stortrives her.
Her bliver ikke sprøjtet, fejet blade væk, skåret for meget ned mm., så her er et rigt spisekammer af snegle og andre lækkerbiskner. Her er masser af krat, buske, kvasbunker, naturlige huller og skure og mange andre dejlige gemmesteder. Nogle mennesker har oven i købet forsøgt at lave pindsvine- huse, hvor de kan sove deres vintersøvn.
Når man bevæger sig ud i natten, fra april til oktober, er det slet ikke usædvanligt at møde et eller flere pindsvin. Ofte opdager man dem, fordi de laver en hulens masse larm, grynten og rumsteren. Nogle gange passerer de en sti i skumringen eller flygter ind i buskadset, når man nærmer sig.
Da Holmen blev udbygget, fik vi en kæmpe invasion især af pindsvin, men også andre “vilde dyr” og fugle, der flygtede herover. Jævnligt var der et pindsvin, der kom galt afsted i sin søgen efter et nyt levested. Derfor har vi nu en god kontakt til pindsvine-plejestationen i Dragør, som tager sig af de skadede dyr.

En dag da jeg kom hjem, stod der et hittepindsvin foran min dør. Jeg ringede jeg til plejestationen, der straks sendte en mand ud efter det. Jeg stod og ventede på ham med pindsvinet ude på Refshalevej, da der langt om længe kom en lille orange bil med de gule blink tændt. På køleren stod der “PINDSVINEAMBULANCE” med rødt. Det var en meget hyggelig snakkesaglig ældre mand, som så kørte pindsvinet ud til pindsvineskadestuen.

Gode råd om pindsvin

Hvis man ser et pindsvin ude om dagen, er det måske bare sultent eller tørstigt. Giv den noget vand at drikke og hvis den i øvrigt ser veltilfreds ud med det, så lad den være i fred. Men der kan også være noget galt. Hvis den er såret, eller der er spy ved øjne, snude eller sår trænger den til hjælp. Det er ALTID en autoriseret person, der skal rense og efterse pindsvinet. Man kan evt. dække det til med et klæde, eller tage det ind, og give det lidt vand til at starte med. Ring hjælp hos pindsvinevennerne, så henter de det, hvis du ikke selv har mulighed for at aflevere det.
Læs mere på www.pindsvin.dk.
Hvis man lader et sygt eller såret pindsvin ligge, risikerer man at det bliver angrebet af fluer, der straks lægger æg.
Æggene udvikler sig til spylarver, der kan kravle ind I pindsvinet, og spise det op indefra, hvilket er meget smertefuldt.
Giv ikke et pindsvin mælk, og selv om de elsker avocado, så har de ikke godt af det. De har bedst af vand og evt. kattetørfoder.

Hvis du vil vide mere om pindsvin, så har pindsvineeksperterne på Naturhistorisk Museum i Århus en glimrende hjemmeside: naturhistoriskmuseum.dk

Fakta om pindsvin

1  Føde: Pindsvin lever primært af insekter, orme, snegle, mus, frøer og slanger

2  Slangegift: Ligesom f.eks. mus og muldvarper er pindsvin til en vis grad immune overfor slangegift. Pindsvin kan dog stadig dø af et slangebid fra f.eks. en snog, idet de kun har mindre mængder antistof (proteinet ‘erinacin’)

3  Haveejere: Pindsvin er elskede af haveejere, fordi de æder mange af de ”skadedyr”, der besværliggør havearbejdet. Hvis man som haveejer gerne vil lokke pindsvin til sin have, kan man forsøge at udlægge hundefoder eller kattemad

4  
Natdyr: Pindsvin er mest aktive om natten og i de tidlige morgentimer. De tilbringer normalt det meste af dagen i deres bo, som typisk findes under buske eller tæt buskads

5  Arter: Der findes 17 pindsvinearter, som er opdelt i 5 slægter. Alle pindsvinearter stammer oprindeligt fra Europa, Asien, Afrika og New Zealand (dvs. alle pindsvin i Amerika og Australien er indførte)

6  Ulovlige pindsvin: I flere nordamerikanske stater er det ulovligt at holde pindsvin som kæledyr, fordi de her betragtes som vilde dyr

7  Pindsvinelopper: Pindsvin har deres egne lopper; pindsvinelopper (Archaepsylla erinacei). Pindsvinelopper lever udelukkende på pindsvin og i pindsvinebo

8  Sanser: Pindsvin har nattesyn, men når de jager, bruger de primært deres lugtesans og hørelse

9  Pindsvin i parlamentet: I New Zealand forsøgte partiet ‘McGillicuddy Serious Party’ at få valgt et pindsvin ind i parlamentet. Dette var i kølvandet på at en ged var blevet valgt til et lokalvalg på øen Waiheke Island

10          Rovdyr: Pindsvinenes rovdyr inkluderer: grævlinger, ugler, krager, råger, ræve, mår, ildere, mink, oddere og hunde. Herudover kan også mus og rotter æde pindsvin, der er gået i vinterhi. Spyfluer kan desuden lægge æg på pindsvinene, som efter ca. 1 døgn udvikler sig til maddiker, der æder af det levende pindsvin

Fakta: Når pindsvin føler sig truede, ruller de sig sammen til en kugle, så deres sårbare mave beskyttes

Fakta om pindsvins pigge

•   Antal: Et pindsvin har omkring 5.000-7.000 pigge. Hver pig falder ud efter ca. 1 år og erstattes af en ny fremvoksende pig

•   Gift: Pindsvinepigge er ikke giftige og har heller ikke modhager

•   Tryk: Hver pig er hul og fjederagtig, og kan rejses vha. pindsvinets muskler. I bunden af hver pig findes en lille kugle, der bøjes piggen og mindsker trykket mod pindsvinet ved impakt

•   Forsvar: Når pindsvin føler sig truede eller bliver skræmte, ruller de sig sammen til en lille kugle, hvilket skjuler deres sårbare mave og omgiver dem med deres karakteristiske pigge

Om pindsvineunger

•   Grislinger: Pindsvineunger kaldes også ”grislinger” eller ”stiklinger”

•   Kuld: Et pindsvinekuld kan bestå af 1 – 11 unger (dog typisk 3 – 6), som forbliver hos moderen i 4 – 11 uger efter fødslen. Ved fødslen er ungerne blinde og nøgne. Efter ca. 1 døgn begynder hvide ”babypigge” at fremvokse og først efter ca. 6 uger får de ”voksenpigge”. Ungerne dier hos deres moder til de selv kan jage

•   Trusler: Truslerne mod pindsvineungerne inkluderer bl.a. fremmede han-pindsvin, som kan finde på at æde deres unge artsfæller. I tilfælde hvor pindsvinemoderen forstyrres, kan hun også finde på at æde sine unger

•   Fødsel: Pindsvineunger fødes typisk i starten af august efter 35 – 58 dages drægtighed. Kuld der fødes sent – i f.eks. september – overlever typisk ikke vinteren

Flere fakta om pindsvin

•   Enlige dyr: Pindsvin er enlige dyr, der normalt kun slutter sig sammen i par, når de skal parre sig. Selve parringen kan være lang og støjende. Efter parringen er afsluttet, adskilles de. Han-pindsvinet deltager ikke opfostringen af pindsvineungerne

•   Alder: Pindsvin har en forholdsvis lang levetid for deres størrelse. Større pindsvinearter lever typisk 4 – 7 år i naturen, mens mindre arter lever 2 – 4 år. De ældste dokumenterede pindsvin har levet i op til 16 år. I fangeskab kan pindsvinene leve i 8 – 10 pga. kontrolleret kost og fravær af rovdyr

Omgivelser: Pindsvin der lever i kolde klimaer, går i hi om vinteren. I varmere klimaer – som f.eks. ørkener – sover de igennem de varmeste og tørreste perioder i en tilstand, der minder meget om vinterhien. I mere tempererede klimaer forbliver de aktive hele året

Pindsvine bolig1 Pindsvine bolig2

Læs mere på Pindsvinevennerne i Danmark