Naturklummen (maj 2018)

Så kom foråret endeligt på fuld kraft. Skoven grønnes fra dag til dag, blomsterne pibler op af jorden, og solen begynder at varme. De første gæslinger er kommet til verden. Dansemyggene danser i vandkanten, og ræven har tømt de første svanereder for æg.

Der er efterhånden rigtig mange ræve, så de ynglefugle, der for bare få år siden byggede reder i fred og trygge rammer i rørskoven, prøver nu at bygge dem et par meter ude i vandet, hvilke komplicerer projektet. De kronede og trygge dage er talte, og de må prøve at indordne sig efter forholdene.

Humlebier brummer rundt for at finde et sted at bygge rede. Netop Humlebierne har åbnet en ny verden for mig dette forår.

Det startede med at jeg måtte sætte en humlebi fri, da den brummede og larmede i mit vindue.

Nogle dage efter, da der skulle ryddes op udenfor, tømte jeg en taske med tøj og tæpper, der havde stået der fra sidste sommer. Der var noget, der var lidt muggent, og da jeg hev en gammel kunstig pels op af tasken, sad der noget mærkeligt gult på den. En humlebi fløj brummende ud af tasken og protesterede og larmede over min handling. Den gule klat viste sig at være en lille honningkrukke. Humlen havde simpelthen bygget sin rede inde i tasken,

Forfærdet lagde jeg frakken forsigtigt ned igen og brumbassen satte sig straks på honningkrukken. Jeg gik ind og læste om humlebien på nettet, og en ny verden åbnede sig for mig.

Dronningen er den eneste, der overvintrer, i modsætning til honningbien, hvor det er hele samfundet, der overvintre. Om foråret flyver hun ud for at finde et egnet sted til at bygge rede og etablere et nyt samfund. Til det formål havde hun fundet min taske. Gamle musereder er også i høj kurs hos mange humlebier andre søger ind i hulrum i huse, i en gammel brændestak eller måske i en gammel mejserede i en fuglekasse.

Så snart reden er fundet begynder dronningen at indsamle forråd af pollen i en krukke, hun har lavet. Herefter bygger hun en yngelcelle af en blanding af pollen og voks. Her lægger hun 10 -15 æg. Dronningen sørger for den rette temperatur i boet og ruger på æggene, indtil de klækkes.

Humlebiens larver lever i et fælles ”børneværelse” i modsætning til honningbier og hvepse, der lever separat i hver deres sekskant. Når humlebien skal forvandles fra larve til humlebi spinder de en kokon af silke. Når larven senere bryder frem er det som en voksen humlebi.

Den nye genration af humlebier er arbejdsbier, der fremover hjælper med at samle pollen, pasning af æg og larver. Det kan udvikle sig til et samfund med 4-500 bier i løbet af sommeren

Sidst på sommeren klækkes nye dronningebier og han-bier (droner), der kan forsætte slægten næste år da den gamle dronning er udtjent og dør.

Humlebiboet kan forekomme ret rodet sammenlignet med den orden, man finder i honningbiernes kube eller stade. Hos humlebierne er forrådskrukker og larvekamre blandet mellem hinanden, og der findes ingen regelmæssige celler i boet.

Humlebierne er meget vigtige som bestøvere af mange frugttræer og frøafgrøder, og der er altså al mulig grund til at behandle dem godt.

Der er normalt ingen særlige gener ved at have dem boende i sit hus. Humlebier er så skikkelige, at mange tror, de ikke kan stikke. Det er nu ikke rigtigt – de kan stikke – men de skal generes kraftigt, før de prøver på det.

Hjælp, hvad skulle jeg nu gøre med tasken med Humlen. Den står et meget uhensigtsmæssigt sted.

Næste morgen bestemte jeg mig for forsigtigt at flytte tasken til et uforstyrret sted, hvor hun kan bygge et samfund i fred. Jeg håber ikke jeg har skadet honningkrukken og reden midt I rugningen.

Jeg læste i en artikel om hvordan man kan bygge en Humlebikasse til dem, så det vil jeg prøve næste forår.

Der findes omkring 30 forskellige humlebiarter i Danmark, men kun en håndfuld er nogenlunde almindelige. Nogenlunde, fordi brugen af pesticider i landbruget har taget livet af dem mange steder.

Danmark stemte imod, da et EU-flertal i fredags vedtog et totalforbud mod neonikotinoider – de sprøjtemidler, der truer bier. Nu oplyser Miljøstyrelsen, at danske landmænd kan søge dispensation fra forbuddet. De seneste tre år har styrelsen givet dispensation til en af de i forvejen forbudte anvendelser.

Puha, sikke en tid vi lever i, Jeg kom faktisk til at syntes helt godt om min nye sambo, og venter spændt om der sker noget.