Fugletur på Christiania (april 2015)

Christianias frie natur Forening inviterer alle nysgerrige sjæle med på fugletur søndag d.12 april kl. 11. i Christianias grønne områder.

Lær nogle af de forskellige fugle i området at kende samt deres færden.

F.eks. lær hvilke fugle, der opholder sig her om vinteren, hvilke fugle yngler her om sommeren, hvilke fugle kan man møde som er på gennemrejse/træk, og ikke mindst hvilke fugle bor her fast.

Gæst: Ornitolog og ringmærker Pelle Andersen-Harild fører an.

Vi mødes ved Fuglesøjlen ved Dyssebroen og går nord om ”Søen” og tilbage langs Dyssen en tur på ca. 2 timers varighed.

Medbring gerne kikkert og godt humør.

Tilmelding helst i god tid på 61710054

Vel mødt

Nu har vi passeret forårsjævndøgn.  Grågæs, gråstrubet og toppet lappedykker er ankommet for at yngle. Solsorten fløjter sin smukke sang, især ved solnedgang, vintergækker, krokus, erantis og violer pibler op af jorden.

Hvidtjørnen har allerede små knopper der bare venter på varme så de kan folde sig ud, så snart strutter skoven af friske grønne skud.

Små flokke af trækfugle tager dagligt ophold på Christiania, hvor der heldigvis stadigt er masser af mad og skjul, så lyden af nye fuglestemmer gør hver dag ny og spændende.  Der har været flokke af traner over København, så kig op – måske er du heldig og opdage en trompeterende flok på vej til Sverige.

Nu har vi hele den gode tid foran os.

Men med foråret kommer der også kampe om redepladser og rummet på vandet.

Nyt angående plads til fuglelivet i havnen.

Vi har haft et møde med kommunen om fuglelivet i havnen. Til vores store frustration blev der lagt et nyt initiativ på bordet ”Friluftlaboratorium” ved kajakklubbens hjemsted på Holmen.  De vil udnytte de eksisterende arealer og den natur, som i øjeblikket eksisterer i området, Hmmm. Info om projektet kan findes på nettet.

Fakta: Fuglelivet i Inderhavnen er desværre for nedadgående pga. den stigende sejlads aktivitet på vandet. Sidste år var svanereden ved Refshalevej 6 en kæmpe succes, folk kunne stå og kigge lige ned i reden, og se de voksne svaner bygge rede, lægge æg, vende æg og ungerne, der stak hovedet ud af moderens fjer efterhånden som de klækkede.

Desværre overlevede det eneste kuld svaneunger ikke deres første måned, de gik til grunde Sankt Hans aften ved vandpolonettene, hvor de voksne svaner lå og kaldte på dem i flere dage.

Der er virkelig brug for en strategi for færdsel på vandet,  hvis vi skal bibeholde sådanne naturoplevelser i fremtiden, til glæde for børn, turister og voksne.

Teknik og Miljøforvaltningen oplyste os om at der er et dilemma i udnyttelsen af havnen. Kommunens vision vil både skabe mere (menneske)liv i havnen, men der er også et ønske om at bevare naturen, det glæder vi os til at høre mere om.

Der arbejdes nu på at lave en folder til sejlklubber, bådudlejninger mv. om retningslinier for sejlads i havnen i forhold til dyrelivet, samt dialogmøder med div. bådklubber om problemet.  Vi håber så på at det løser problemet på sigt.

Mvh.

Foreningen til bevarelse og udvikling af Christianias frie natur.