Naturklummen


Foråret er kommet tidligt i år. Ynglefuglene er ved at finde redepladser.

Mange af de overvintrende fugle som f.eks. troldænderne og taffelænderne har allerede givet sig på vej nordpå og østpå til deres ynglepladser i Rusland. Pibeænderne har også været på trækvisit i Stadsgraven. De tre lappedykkerarter (gråstrubet, toppet og lille) er ankommet for at lægge an til en ny ynglesæson. Stadsgravene er i øvrigt det eneste sted i københavnsområdet, hvor alle tre arter findes. Grågæssene er i fuld gang og det varer ikke længe før de første gæslinger dukker op. Knopsvaner, gråænder, blishøns og rørhøns har indtaget deres territorier og det går ikke altid lige fredeligt for sig. Svanerne har allerede bestemt hvor de vil bygge reder. Forudsætningen for at de kan være her er, at der er en uforstyrret bræmme af rør langs f.eks. Stadsgravenes bredder, eller en ”tryk” plet i havnen.

Det specielle med fuglene i byen er at menneskene kan komme tæt på dem , fordi fuglene har vænnet sig til dem. Det er en værdifuld oplevelse for både børn og voksne, og det bør vi tage vare på. Ingen andre steder i naturen kan man følge en svane fra æg til voksen på så tæt hold som i byen.

Men hvor længe varer freden mon? Med foråret begynder folk også at tumle sig på vandene i kanoer, kajakker, vandpolo mm. Flere broer skal bygges på Christianshavn, nye vandaktiviteter er planlagt oftest uden at der tages hensyn til fuglene der bor og levet på vandet og altid har gjort det.

Der ligger allerede en kajak klub på Holmen, der tonser rundt i hele Erdkihlsgraven sommeren igennem, og der kommer nu to til. Derudover er der lavet ”Den blå rute”, en kajak rute, som fører gennem hele inderhavnen. Den går gennem 3-4 svaneterritorier.

I 2012 år da alle skibene blev rykket rundt i kanalerne pga. brobygning, var ”Havnefogeden”, det svanepar, der har territorie i Christianshavns kanal, så presset at de begyndte at grave et hul til rede lige op ad Prinsessegade, indtil der var nogle, der hjalp dem ved at bygge en tømmerflåde, og skaffe en vognfuld siv. Alle ungerne undtagen en gik til i løbet af den første en uge, og hunsvanen blev fundet død senere på sommeren. Sidste år havde han så været ude og finde en ny kone og de byggede en rede af skrald ved den nye Multihal, hvor der nu skal bygges en bro til Cykelruten.

Det nye trend er, at folk skal kunne færdes overalt i havnen. Men fuglene har brug for uforstyrrede steder, hvor de ved de kan være i fred for mennesker. Vi mener der bør laves regler for aktiviteter på vandet, der også tager hensyn til naturen. Det må indarbejdes i planlægningen af havnens aktiviteter.

Mvh.

Foreningen til bevarelse og udvikling af Christianias frie natur

Læs mere: www.christianias-frie-natur.dk