Ræven kommer tilbage

Februar 2014

”Foreningen til bevarelse og udvikling af Christianias frie natur”
arbejder med at bevare og forbedre Christianias mangfoldige natur. Vi vil sikre områdets store artsrigdom samtidig med, at vi vil bevare fæstningsanlæggets særlige karakter, samt områdets historiske og rekreative værdier, til glæde for christianitter og besøgende.

Vi starter en fast oplysnings- og debatklumme i Christianshavneren om naturen på Christianshavn. Vi mener der er behov for det i en bydel, der er i rivende udvikling i disse år og hvor naturen på mange måder er i vanskeligheder.

Ræven er kommet tilbage til Christianshavn.
Før i tiden kunne man være heldig at se ræven liste sig over isen eller møde den rundt om et hjørne, men det er efterhånden længe siden.
Rævene forvandt for lidt over 10 år siden, da de alle døde af skab.
Ræven tog igen sin entre i på Christiania en af de første hårde vinterdage, hvor den ryddede næste en hel ny hønsegård . Efterfølgende er den blevet set rundt om i Christianias grønne naturområde.
Det er en god nyhed at ræven er kommet tilbage. Den er et nyttedyr der tager skadedyr som mus, æder ådsler samt syge og afkræftede dyr. Den hjælper med at holde rent både i byen og i naturen.
Ræven har tilpasset sig et liv i byen og er ikke farlig for mennesker. Men smådyr, som kaniner, marsvin, høns ol. i bur udendørs, skal rævesikres.
Velkommen tilbage.