Liv og død (maj 2014)

Den allersmukkeste årstid på Volden er lige nu, hvor hvidtjørn og Kaprifoli blomstre. Jorden grønnes af urter og græsser der myldre op af jorden.
Blishøns og ænder er tidligt på den med deres unger i år, og det første kuld svaneunger/ svællinger, er også allerede ude i den store verden med deres mor, og blive vist frem af de stolte forældre, nemlig det svanepar der de sidste 2 år har ruget på Kaninøen.
Det er svaneparets historie vi vil fortælle lidt om i denne klumme.
De slog sig ned i Ydre Stadsgrav, året efter den store fugledød i 2006. Kolonihave folket kalder hannen for Per efter Per Kirkeby, da hans ring mærke er PK3, men konen KH8 har aldrig rigtig fået et personligt navn.
Alle de år de har ynglet i Ydre Stadsgrav er den ene unge død eller fosvundet efter den anden pga. Botulisme eller sygdom, men det har de fleste år alligevel lykkedes dem at få 3-4 stykker flyveklar.
Det har været et mareridt hver år når ungerne blev syge og døde og vi ikke vidste hvad vi skulle stille op, andet end at prøve og presse de ansvarlige for at få frisk vand pumpet igennem. Masser af ænder og blishønse er også døde og nu er Ydre Stadsgrav så godt som død, der er næsten ikke en fugl tilbage.
Per og konen er igennem årene blevet fodret og hjulpet af Kolonihave folket. Et år døde alle deres unger af sygdom Hunnen blev også så syg at hun ikke kunne stå på benene, så vi måtte flytte hende ud til Hellerup havn. Vi kunne ikke fange Per, han blev stædigt og passede på territoriet og overlevede heldigvis. Hun kom sig og fløj tilbage da hun var blevet frisk.
Sidste år lå isen i Ydre Stadsgrav til langt ind i april, Per og KH8 byggede derfor en rede ved Ravelinen og fik de tilkæmpet sig til det bedste territorium i København, nemlig Kaninøen og ”fugle restauranten” ved Ravelinen.
Der boede ellers en meget stor, ekstrem aggressiv han, som vi kaldte AK81 pga. af hans adfærd. Men da der landede 30 ungsvaner på en gang, var det flere end han kunne overkomme at jage væk og det lykkedes for Per at overtage Kaninø territoriet.
Det var dem velundt og en fornøjelse at se hvor godt det gik. Alle deres unger voksede sig store og stærke på frisk havgræs og rimeligt vand, i stedet for rugbrød og giftigt vand.

Før 2006 var Ydre Stadsgav fuld af ænder blishøns, rørhøns, lille lappedykker, gæs og svaner. I 2006 stoppede de rør og ventiler til, der skulle føre frisk vand igennem Stadsgraven. Det resulterede i en enormt algeopblomstring og iltsvind ved bunden. Det medførte et udbrud af botulisme (pølseforgiftning) hvor næsten alle fugle og fisk i hele Stadsgraven fra Langebro til havnen i nord døde en langsom og smertefuld død.
Stadsgravene, især Ydre Stadsgrav, er aldrig kommet sig ordentligt og Ydre er nu irgrøn og så godt som død.
Efter udbruddet i 2006 dannedes en ”Søgruppe”, der holder skarpt øje med vandkvaliteten og prøver at få myndighederne til at finde ud af hvordan vandkvaliteten kan forbedres. Men vi synes ikke de ansvarlige myndigheder tager det særligt alvorligt, når vi har presset på for at få frisk vand ind i kritiske perioder. Selvom vi kan vise at pumperne ikke kører som de skal, bliver vi som regel spist af med at alt er i orden Men vandet i Ydre Stadsgrav er stadig grumset og ugennemsigtigt til trods for at pumpekapaciteten efter det oplyste kan sikre et totalt vandskifte i løbet af en uges tid. Et andet problem er at der løber to trykrør igennem Indre Stadsgrav. De fører hele Københavns spildevand ud til renseanlægget Lynetten. De har jævnligt været utætte og kloakspildevand er løbet ud i Stadsgraven. Vi mener det er uhensigtmæssigt at placere hovedspildevandsledningen i et sårbart naturområde.
På vores hjemmeside www.Christianias-frie-natur.dk kan du læse mere om Søgruppens arbejde med at forbedre vandkvaliteten i Stadsgraven.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA