Kommunalvalg (november 2021)

Nu nærmer vi os kommunevalget og temaerne står i den grad i naturens og byudviklingens tegn.
Mange byboere er ved at nå smertegrænsen af kommunen og By-og havns politik, og kæmper med næb og kløer for at bevare den lille bid af vildtvoksende natur vi har tilbage i byen.
Lærkesletten blev endelig, under stor modstand fra bygherrernes side, sat i bero, selv om de i første omgang hverken respekterede Planklagenævnet og miljø- og fødevareklagenævnets afgørelse om at byggeriet skulle indstilles.
Men hvorfor er det så nødvendigt for vores trivsel med den vilde natur i byen?


Der er lavet meget forskning omkring dette og naturens helende egenskaber bla. antistress haver, det kan man læse mere om på vores hjemmeside
Hvor naturen vokser vildt kan man kan gemme sig lidt i en rørskov, glemme tiden, kigge på fugle, bygge huler i krat, og glædes over blomster, sommerfugle, og årstidernes rytme, føle at man er en del af en organisk levende jordklode, det kan man ikke i en planlagt park.
En anden stor ting der er sket op til valget er, at Klimabevægelsen nu har vundet en stor sejr i og med Civilstyrelsen har hastebehandlet en sag om fri proces og bevilliget det.
Nu kan de anlægge en sag an omkring Lynetteholmen. Et projekt der i miljø og naturmæssigt øjemed har stor ødelæggende indvirkning på byen og i havet.
Boligproblemet i København kan og bør løses på andre måder, alt for mange ubetalelige boliger står allerede tomme i vores by, og mange flytter ud i provinsen.
Et godt tiltag fra regeringens side, er at de nu vil lave mange uddannelsessteder i de mindre byer, så alle unge ikke tvinges ind til Københavns bolig kaos. Det er en god ide at udvikle yderområdernes infrastruktur igen efter mange årtiers urbanisering.
Et andet godt signal Regeringen sender er at de hjemløse langt om længe får hjælp til en betalelig bolig, og anden hjælp.
Kommunen bryster sig ellers af, at vi er en grøn by, men de tænker ikke naturen særlig smart ind i byplanlægningen.
Bestanden af de vilde dyr, der trods alt stadig bor her som prøver at overleve i vores by eks. flagermus, pindsvin, fugle m.fl. får ringere og ringere vilkår og plads i den udvikling der foregår i disse år. Deres gamle bosteder på tørrelofter, tagudhæng, gamle store træer og grønne områder, erstattes at beton byggerier, der ofte bliver afskåret af hegn. Mange arter og bestande i vores by, er stærkt faldende, eller er helt forsvundet, et stærkt eksemperl er Kirkeuglen.
Der bliver desværre bygget stort og tæt i beton, uden at tænke naturen i byplanlægningen, men man kan faktisk med små midler give trængte natur en plads i byen, til glæde for borgerne, og de næste generationer, hvis der ellers er politisk vilje til det.
Der findes eks. Nogle specielle tagsten som kan huse reder til mursejlere og svaler, men bare det at sætte en planke op under tagryggen i nye byggerier og lave grønne facader og tage, kan også gøre en stor forskel. En anden god ide vil være at at lave flere solceller på byens tage i stedet for i landskabet som der vist er planer om. Sådanne tiltag kunne der forskes i på arkitektskolen, vi kunne blive forgangs land på dette område.
Vi har jo en globale krise i disse år, hvor mange arter forsvinder i en uhyggelig fart.
Vi har fra Christianis natur forening sammen med flere ornitologer, igennem årene holdt utallige møder med kommunen, for at gøre opmærksom på den negative udvikling der sker for fuglelivet i havnen, uden resultat. Et grelt eksempel er ”Den blå kajak rute” der løber langs den eneste rørskov i havnen. Giv nu fuglene nogle uforstyrrede lommer hvor de kan bygge reder uden at komme i campolage med div. byggerier og den øgede trafik på vandet.
Det kan man læse om i en del ældre ”Naturklummer” på vores hjemmeside.
Man kan spørge sig selv hvad kommunen egentlig mener med en grøn by, de giver udtryk for at de vil lave nogle veje om til grønne bilfrie gader, men er det natur? Jo på en måde. Hvorfor ikke bevidst give plads og tænke de arter ind i planlægningen som der stadig er tilbage i vores by.
Det er nok en blanding af uvidenhed og personlige interesser.

Nu går vi den mørke vintertid i møde, naturens uundgåelige rytme.
Mens nogle trækker sig tilbage i deres lune hjem er der stadig mange levende væsener i vores by der ikke har den mulighed.

Fuglen og den fattige skal også være med.