Politisk debat om Christianias truede natur fra 2006 – 2013

I 2006 lancerede Slots og- Ejendomstyrelsen en udviklingsplan for de grønne områder på Christiania, som indebar at en stor del af træerne skulle fældes. Idéen var at Voldanlægget skulle fremstå som det gjorde i 1700 – tallet og på den måde komme til at ligne det vi kan se på kastellet. Derudover var planen at store dele af rørsumpen flere steder skulle fjernes eller tyndes ud. Det ville betyde at det rige dyreliv med artrigdom af ca. 100 forskellig fuglearter ville midste sit fødegrundlag og den grønne korridor for trækfugle ville blive væsentligt forringet. Grønne korridorer er vigtige gennemgangssteder, hvor trækfugle kan hvile ud og tanke op på deres vej.

Læs Slots- og Ejendomstyrelsens udviklingsplanen her:

Læs Christianias udviklingsplan her:

Indsigelser mod Slots- og Ejendomstyrelsens Udviklingsplan:

Det medførte efterfølgende nogle høringer og en underskriftindsamling imod planen.

Referat af høring om statens planlagte tilbageføring af Christianias voldanlæg – 25. november 2006

Høring om Dyssen, søen og voldområdet – 7. juni 2008

Kvitering for 22.222 umderskrifter.

Christianias aftale med staten om de grønne områder – aftale 5