Her i November har Ca. fri natur fornøjelsen af at inviterer jer på 2 ture (d.12 & 19 nov.)

Søndag d. 12 november kl. 14.00 inviterer Christianias frie natur og projekt NaTur i Byen på en efterårstur
rundt på Christiania.

Kom med ud i efteråret og oplev Christianias natur

Vi vil kigge på og gå i dyden med Christianias artsrige natur, både det liv der er i skoven, der både rummer livet
i træer og buske, samt i den store rørskov rund om ”søen”. Vi vil på turen også runde ferskvandsmoserne.

Desuden vil vi fortælle om, hvordan det er at være naturmenneske i byen og de udfordringer det nogen gange
medfører.

Turen varer et par timer og vi slutter af med en varm kop rundt om bålet.

Rundvisere: Jørgen x skur og Mette Bjørneklo

Vi mødes ved Dyssebroen ved fuglesøjlen kl. 14.00. Husk at tage tøj på efter vejret.
Turen er gratis, men send gerne en mail til sabine.soerensen@a21.dk eller send en sms til Jørgen x skur
27827007, hvis du vil med.

Søndag d. 19 november kl. 14 Fugletur med Ornitolog Uffe Gjøl Sørensen.

Vi kigger på efterårets fugle og hvilke trækgæster der er ankommet, vi kigger selvfølgelig også på vores egne
ynglefugle der er her hele året.

Da der er observeret over 100 fuglearter i området gennem årene, er området specielt rigt på især
fugleoplevelser.

Det er fordi vi både har åbent vand, rørskov, krat og træer med frugter og bær, samt åbne områder, og så er der
masser små uforstyrrede lommer. Vi river desuden hverken blade væk, eller sprøjter, så insekter er der også
masser af, til vores små venner.

Vi mødes også denne gang ved Dyssebroen ved fuglesøjlen.

Turen er både for børn og voksne tager et par timer og er gratis, tilmeld jer gerne på 61710054. Husk at tage tøj
på efter vejret.