til forsiden

Hvilke huse dominerer Christianias voldanlæg?

SES vil kun nedrive Christianiahuse

Slots- og Ejendomsstyrelsen vil fjerne christiania-huse, med den begrundelse at de skæmmer og forstyrrer indtrykket af det historiske voldanlæg.
Ovenstående billeder rejser spørgsmålet, om det ikke er byudviklingen uden for Christiania, der dominerer.