Skoven blomstrer (juni 2020)

Maj har ligesom april været en utroligt solrig og flot måned.

Kaprifolie, syrener og hvidtjørn har blomstret i en ekstraordinær lang periode i år pga. det tørre og varme vejr. Hele skoven langs Stadsgraven har derfor været stor velduftende have at opholde sig i.

Måske den mindre trafik p.gr.a. corona-begrænsningerne også har haft sin indflydelse gennem en renere luft – og dermed også gjort blomsterduften mere tydelig. Nu blomstre de på sidste vers mens hyldeblomster og de 100 rosenarter vi har på Christiania er på vej til at afløse dem.

Da verden har været på corona-pause det meste af denne solrige maj, har himlen været meget blå og også fuglesangen meget klar og kraftig. Der har været en minimal støj fra især trafik og fly. Somme tider har byens lyde været helt væk. Kun fuglesangen og vindens susen i træer og tagrør samt de helt stille morgener har været en speciel oplevelse.

Rødstjerten, gran og-løvsangeren, fluesnapper og andre af trækfuglene er for længst ankommet fra syd for at yngle her. De sidste par dage har selv gøgen været et smut forbi flere gange – og måske fundet en egnet rørsanger rede at lægge deres æg i.

I de stille aften-skumringer har flagermusene suset rundt i luften efter insekter. Vi er stadig heldige med at kunne opleve flagermus på Christianshavn. I byens vokseværk bliver hver en grøn plet bebygget eller forstyrret af lys og den voksende tilstrømning af mennesker. 

Vi bør virkelig tage vare på de arter vi stadig har ved at give dem plads og tænke dem ind i byens udvikling. Det er en stor livskvalitet for mange af os. Det heler os.

Kampen for naturen i byen foregår også i mange andre dele af byen. F.eks. Amager Fælleds venner, Fiskerhavnens venner, Amagerbanens venner og Det Grønne Knæ.

Ingen af Stadsgravens mindst syv svanepar har fået unger i år. Trods ihærdige forsøg med at flytte og bygge nye reder i flere omgange, lægge nye æg. Alt er mislykket for dem, hvilke er forudsigeligt med den rævebestand, der er vokset og vokset i de sidste par år.

Andre ynglefuglene plejer at ruge i selve rørskoven, men når de også får stjålet deres æg af ræven, forsøger de i stedet at bygge rede et stykke ude i vandet, hvor det nu kan lade sig gøre. Nogle er så heldige, at der er en tømmerflåde eller lignende at bygge på. Men der kan være konkurrence om pladsen og i det fri lurer mange andre farer som f.eks. måger og Fiskehejren. 

Svaneparret i Erdkehlsgraven mislykkedes tidligt i forløbet, men her skyldes det, at hunnen forsvandt. I Christianshavn kanal er der trods de hårde vilkår i byen set et svanepar med 10 svællinger. Vi undre os over, hvor de har haft deres rede. Men måske det er parret fra sidste år, der nu æggene er klækket vender tilbage. De har i hvert fald kunnet nyde godt af den mindre trafik i havnen pga. corona-krisen. 

På Christiania har vi bl.a. brugt lukke perioden til at få bund i alt det plastik og skrald, der har gemt sig i kroge, vandkanten, busk og krat. hele området er indtil videre renere end i mands minde. Vi håber vores gæster nyder det og tager deres skrald med sig, eller benytter nogle af de mange skraldespande og skralde stationer, der står rundt omkring.

En sidste lille opfordring til dem der kan lide at lege på vandet: Lad venligst være med at tage jeres stand up paddle brædder, kajakker, gummibåde og lignende med ind i Stadsgraven, da dette bynære vandområde er usædvanligt uforstyrret og netop derfor meget fuglerigt. Så sejl et andet sted, så siger vi tusind rap.

Vi ønsker hermed alle en god sommer.