Naturklummen (december 2017)

Det har været en flot farverig november. De gule, orange og røde farver har spillet smukt med det sidste grønne, og langsomt går det nu over i et væld af brune nuancer.

Især de solrige dage har det været meget smukt.

Søndag den 12.nov. afholdt Christianias frie natur en grøn rundvisning i samarbejde med Miljøpunkt indre by Christianshavn. Vi mødtes ved fuglesøjlen, der står ved dyssebroen. På selve fuglesøjlen er en grafisk billedserie over de fire årstider og de mange over 100 fuglearter, man kan opleve på christiania. De fremmødte var ud over folk fra Christania og miljøpunk,  interesserde fra lokalområdet både fra christianshavn og indre by. Vi talte om den historiske begrundelse for beplantningen fra militærets tid, hvor frugt, blade og frø blev  brugt både til dyrefodder og menneskeføde. F.eks. har man brugt bærerne fra tjørnettæer som  supplement i mel. I dag fremstår voldarealet med langt flere arter af træer og buske, som er grundlaget for det mangfoldige fugle og dyreliv. Vi endte turen i den Blå Karamel, en af de mange bastioner, hvor vi talte om at der både er saltvand i havnen, brakvand i voldgraven og ferskvands “søer” på de to yderste bastioner, hvilket gør det muligt at forskellige dyr trives i de forskellige økosystemer. Vi var også inde på hvordan voldgravende i indre by, er forbundet med søerne, hvor vandet her stammer dels fra Utterslevmose og Damhussøen.  Grundet stor kvælstof tilførelse højere oppe i søsystemet, kunne der op til for bare få år siden, kun findes bakterier i voldgravene i indre by, i modsætning til det rige mikro liv der findes i Christianias vandområder. Pga. Vandløbsloven, natur beskyttelsesloven, fredninger mm. gøres der i dag en indsats for at forbedre vandkvaliteten i de Københavnske søer og voldgrave. Det er vi glade for. Turen sluttede med en hyggesnak rundt om bål  og i fælleshuset, hvor der blev serveret te, kaffe og kage.

Vi var desværre uheldige med vejret på selve dagen for fugleturen d.19 nov. men på trods af regn og kulde, var vi alligevel 10 der dukkede op.

Der var ikke mange småfugle fremme i det råkolde, blæsende og våde vejr: Et par solsorte, en vindrossel, en fuglekonge og nogle mejser. Men til gengæld blev der tegnet og fortalt en masse om de vandfugle, som holder til her i vinter månederne. Troldænder, Taffelænder, Pibeænder, Knopsvaner, Blishøns og stadig var der både en Toppet Lappedykker og en Lille Lappedykker. Teleskopet gjorde turen farverig, da selv de fjerneste fugle kunne ses tydeligt.

Planen var i skumringen at slutte af på Dyssebroen og derfra se Allikerne og Kragerne flyve ind til nattesædet i træerne på Kanin-øen. Nogle snakkende allikeflokke nåede at flyve over, men vi var kolde og tog alle hjem i varmen.

Dagen efter var vejret klart og solrigt. Straks kvidrede en stor flok Grønsiskener rundt i birketræerne. De er nogle af de trækfugle, der typisk trækker gennem området i flokke både forår og efterår. De tanker op og hviler ud, hvis vejret er til det, før de flyver videre.

Begge ture var en stor succes, så vi vil lave flere af den slags i fremtiden.