Naturklummen (april 2017)

Nu kæmper knopsvanerne om redepladserne. De unge svaner bliver drevet væk. Derfor møder man ofte forvirrede ungsvaner, der vandrer rundt på stræder og veje, fordi de er bliver jagtet op på land af de voksne ynglefugle. På det tidspunkt finder de ud af at flyve ud i den store verden. Derfor opfordrer vi folk til at være ekstra påpasselige og undgå løse hunde i denne tid.

Foråret er i fuld gang, Gæssene er ankommet i stort antal og både den toppede og den gråstrubede lappedykker er kommet for at indtage deres ynglepladser her igen.

Man kan den næste tid være heldig at deres karakteristiske parringsdans.

En sjov betragtning kom fra en dreng sidste år der fortalte at han havde set en fugl med horn i panden, det kan kun have været den toppede lappedykkers strittende hovedfjer han havde set som horn på afstand.

I den kommende tid kan man se mange forskellige trækfugle passere igennem. Netop nu ”tikker” rødhalse i krattene på vej fra vinterkvarteret i SV-Europa til ynglepladserne i Skandinavien. De trækker om natten. Om dagen kan man være heldig at se – og høre – tranerne på vej fra Nordtyskland til rastepladserne i Sydsverige. Det er især når vinden er i det østlige hjørne at chancerne er størst. Det er nok den mest spændende tid for en fuglekigger vi går imøde.

Livet vågner, de første sommerfugle er fremme, blomsterne pibler op alle vegne, og der er knopper på de laveste træer, som hvidtjørn, kaprifolie og hyld. Så i den nærmeste tid grønnes skoven og frugttræerne vil blomstre.

Dagene bliver længere, solen varmer og fylder os op med energi.

Den store affaldsindsamling på Christiania og Christianshavn d. 11 marts blev igen en stor succes. Vejret var strålende og ca. 100 mennesker mødte op for at samle skrald på volden, i vandet og i rørskoven, samt de omgivende arealer. Så der blev ryddet til et nyt og rent forår. Tak til alle dem som deltog.

Sidste år var første gang vi arrangerede en sådan aktion. Der var gennem mange år ophobet affald af nyt og gammelt plastik i hele rørskoven og i vandet. Omkring 2 ton blev der samlet ind. Det var en slags hoved-rengøring. Så i år var det ”kun” det sidste års affald. Alligevel var det ret meget.

En anden stor plus for miljøet er den nye pumpe og rørføring i nordenden af Ydre Stadsgrav. Som noget nyt fører det ofte grumsede og algefyldte vand fra Ydre Stadsgrav nu helt ud i havnen. Før blev det ført fra Ydre til Indre Stadsgrav og cirkulerede derved rundt og rundt i den samme lukkede system. Det medførte store alge-opblomstringer og botulisme i sommerhalvåret. Det har vi i Søgruppen presset på med i 10 år, efter den store fugledød i 2006. Nu er der endelig kommet en løsningen og vandet er blevet rent og klart næsten som det var i 70érne.

Rigtigt godt forår til alle.

Mvh.

Christianias frie natur