Kan Christiania mon bevare sit særpræg?

Naturklumme september 2022

Før 2010 var Christiania et sted hvor, som når man gik ind på området, tog en dyb indånding og befandt sig straks i en anden verden, med fred og fuglesang.
Siden har byen invaderet Christiania.

Det er derudover en af de største turist magneter i Danmark.
Er Christianshavn nu ved at miste en stor bid af sin kreative grønne have, og dermed sit særlige særpræg?
Et bredt flertal af partierne i folketinget har stillet Christianitterne et ultimatum.
Enten skal der bygges 15.000 m2 Almennyttige boliger i centrum.
Vi kan derved få alle vores andre ønsker opfyldt, såsom at købe voldanlægget og administrerer dette som et åbent artsrigt og rekreativt område, og undgå at rive mange huse ned.

Eller også mister vi alle vores rettigheder på den fredede del, hvilke bla. vil sige at vi skal rive huse ned, affolke “skoven” på sigt, samt andre arbejdsrelaterede og økonomiske trusler.

For 10 år siden købte vi Christiania by inklusiv 15.000m2 bygge rettigheder, så vi kunne udvikle vores by efter behov og i eget tempo i fremtiden, på den del som ikke er fredet.
De byggeretter vil regeringen med det brede flertal nu have fingrene i, i forbindelse med at de vedtog en kæmpe boligpakke for hele Danmark i November 2021.

15.000 etage m2 svarer til i størrelsesorden af 1/3 af Papirøens nye byggeri.
I forvejen er befolkningstallet på Christianshavn steget til ca. det dobbelte på 10 år, når Papirøen bliver beboet. Christianshavnerne vil dermed miste en god bid af de grønne områder der har været frit tilgængelige indtil nu.

Vi har forslået at der kan opføres 7500m2 i hele området i mindre bo enheder, som kan indlemmes i vores struktur, men det har Staten pure afvist. De VIL have opført de 15.000m2 almennyttige boliger på deres præmisser.

Deres tilbud vil betyde store forandringer som ikke er til at gennemskue.

De grønne områder på Christiania (og havnen), er i forvejen under stærkt pres pga. det stigende befolknings grundlag samt gæster der hænger ud, for ikke at tale om den massive strøm af cykelister på den halsbrækkende relativt nye cykelrute over inderhavnen og igennem Christiania med mange farlige ugennemtænkte sving, og den stigende trafik til vands i havnen.

Vil vi stadig kunne opretholde en bilfri by, for hvor kan de nye beboer parkere deres biler og hvor skal vi gøre af trafikpresset i prinsesse gade?

Vi har i mange år arbejdet på at CA OOO er en grøn antistress have
Forsvinder de tilgængelige områder folk bruger til at slappe af, sole sig, og gå tur i ?
Indtil videre har Christiania selv stået for vedligeholdelse af stier, så de mange besøgene, og os selv kan gå tørskoede på hele området. Hvordan skal dette så foregå?

De siger Christiania skal beholde sit særpræg, men de vil have en by med blandede boligformer.
Men den almennyttige boligform er ikke forenelig med Christianias DNA med selvforvaltning af hele bydelen.

Umiddelbart minder de 2 boligformer om hindanden i og med vi bor til leje og ikke kan sælge vores boliger, men en almennyttig boligforening vil være som at blande vand med olie.

Der er mange løse ender i deres såkaldte tilbud, som vi SKAL svare ja eller nej til allerede før avisen her udkommer, pest eller kolera vil vi kalde det.

Vi blev i Christianias frie natur forening fornyelig kontaktet af de andre foreninger der kæmper for at bevare de grønne områder i byen, da problemet ikke er enestående i disse tider. Vi kunne desværre ikke komme til en stor planlagt demonstration, da vi havde stormøde om omstående problematik samtidig, men vi bidrog på deres opfordring med en lille film som kan ses Christiania1.

Der er turbulente tider.