Loading...

Liv og død

October 8th, 2019|0 Comments

Den allersmukkeste årstid på Volden er lige nu, hvor hvidtjørn og Kaprifoli [...]

Den blå kajakrute koster nære værdifulde naturoplevelser

October 8th, 2019|0 Comments

I sidste Naturklumme fortalte vi lidt om Svaneparret som bor i Christianshavns [...]

Foråret er kommet tidligt i år

October 8th, 2019|0 Comments

Foråret er kommet tidligt i år. Ynglefuglene er ved at finde redepladser. [...]

Christianias frie natur

 

Plads til naturen – Strategi for biologisk mangfoldighed i København

København har fået en strategi for biologisk mangfoldighed. Det er et stort skridt i retnin- gen mod at stoppe tabet [...]

Bynaturen i hverdagslivet, Dansk miljøundersøgelser

Rapport om brugen af byens grønne områder, og hvordan de er integreret i bybefolkningens hverdagsliv. Rapporten fremlægger resultaterne af et [...]

Load More Posts

Vær en aktiv del af vores community, se og del billeder, oplevelser og kom vær med når vi holder events…

DELTAG PÅ FACEBOOK