Loading...

Fakta om pindsvin

oktober 17th, 2017|0 Comments

Fakta om pindsvin 1  Føde: Pindsvin lever primært af insekter, orme, snegle, [...]

Christianias frie natur inviterer på Pindsvine dag

september 28th, 2017|0 Comments

Lad os give Pindsvinene en hjælpende hånd før de går i vinterhi. [...]

  • Aktionsweekend oprydning

AKTIONSWEEKEND – Oprydning i de grønne områder. Ren sø, ren vold, ren havn! Lørdag d. 11 marts

marts 6th, 2017|0 Comments

Kære venner, så er det tid til den store oprydningsdag i de [...]

Christianias frie natur inviterer på Pindsvine dag

Lad os give Pindsvinene en hjælpende hånd før de går i vinterhi.
Den tilbagevendende ræv, har mæsket sig i æg, fugleunger og pindsvin denne sommer. Det er naturens gang, men derfor har vi fået den fremragende ide, at lave nogle rævesikre pindsvineboliger, da vores ræve ellers kan grave Pindsvinene op af deres vinterhi og spise dem.
Vi inviterer derfor til en workshop for børn og voksne, hvor vi laver Pindsvinehuse samt fortæller lidt om Pindsvinenes levevilkår og generelt om Pindsvin.
Det kræver kun en lille m2 et lidt uforstyrret sted at have et pindsvin boende.
Pindsvin er nyttedyr der hovedsageligt lever af snegle og insekter.
Workshoppen er gratis og bliver afholdt på:
Autogena Lørdag d. 7 oktober kl. 11 ( anden vinkelgård efter broen på Dyssen )
Vi foretrækker tilmelding, så vi kan have materialer nok til dit Pindsvinehus hus, men dette er ikke nødvendig for at deltage.
Tilmelding på Tlf: 61710054

Facebook event side

Plads til naturen – Strategi for biologisk mangfoldighed i København

København har fået en strategi for biologisk mangfoldighed. Det er et stort skridt i retnin- gen mod at stoppe tabet [...]

Bynaturen i hverdagslivet, Dansk miljøundersøgelser

Rapport om brugen af byens grønne områder, og hvordan de er integreret i bybefolkningens hverdagsliv. Rapporten fremlægger resultaterne af et [...]

Load More Posts

Vær en aktiv del af vores community, se og del billeder, oplevelser og kom vær med når vi holder events…

DELTAG PÅ FACEBOOK