Loading...

Take a walk on the wild side (video samling)

maj 30th, 2016|0 Comments

Politisk debat om Christianias truede natur fra 2006 – 2013

maj 23rd, 2016|0 Comments

I 2006 lancerede Slots og- Ejendomstyrelsen en udviklingsplan for de grønne områder [...]

Sommerfugle på Christiania

maj 4th, 2016|0 Comments

På Christiania er der observeret 17 forskelige sommerfuglearter. Lepidopterolog Lars Andersen har [...]

 

Fauna i mosen (Bjørnekloen)

Biotiske forhold - Dyreliv -  i mosen (Bjørnekloen) Indsamling af dyr på forskellige stationer sommer 2006 af Mette Dyr [...]

Flora i mosen (Bjørnekloen)

Biotiske forhold - Planter - i mosen (Bjørnekloen) Indsamling af planter på forskellige stationer sommer 2006 af Mette Planter [...]

Artsdiversitet i byen

Det er blevet populært at bringe naturen ind til byen. Agenda 21 Miljøpunkt Indre By / Christianshavn arrangerede grønne byvandringer [...]

Plads til naturen – Strategi for biologisk mangfoldighed i København

København har fået en strategi for biologisk mangfoldighed. Det er et stort skridt i retnin- gen mod at stoppe tabet [...]

Bynaturen i hverdagslivet, Dansk miljøundersøgelser

Rapport om brugen af byens grønne områder, og hvordan de er integreret i bybefolkningens hverdagsliv. Rapporten fremlægger resultaterne af et [...]

Load More Posts

Vær en aktiv del af vores community, se og del billeder, oplevelser og kom vær med når vi holder events…

DELTAG PÅ FACEBOOK