En fuglerig tid ved Stadsgraven (februar 2021)

Meteorologerne har kåret denne vinter som den mest solfattige i 60 år.

Desuden har hele næsten verden været lukket ned på grund af coronaen.
Den mørkeste tid på året, omkring jul og nytår, hvor julehandlen plejer at være på sit højeste, og hvor kollegaer og familier samles og fester har for i vidt omfang måtet aflyses pga. covid 19. Mørket og stilheden har afløst lysfesten i år.

I Febuar lettede det massive skydække efterhånden, og solens livgivende lys fik folk til at strømme ud i byens grønne områder.

Med det klare vejr i begyndelsen af februar kom også den vinterkulde vi ikke har kendt de sidste mange år. Folket fik fundet skøjter og kælke frem.

 

 

 

Rent ornitologisk har det været en spændende måned omkring Stadsgraven

Blishøns og ænder samlede sig i små vandhuller i isen som de kunne holde åben. Fiskehejrerne og svanerne forlod området, mens andre fugle dukkede op.

 

En flok silkehaler bevægede sig en uges tid rundt i Stadsgravens træer og nød godt af de sidste tjørnebær og også sjaggere, stillidser, halemejser, bogfinker og Fuglekonger er blevet observeret under kuldebølgen. Den lille flagspætte er blevet set for første gang på Christiania.

Andre specielle vandfugle som bekkasin og vandrikse er fulgt med kulden. Det er trækfugle, som gemmer i sig rørskoven eller i bladbunker og krat om dagen. De er så godt camouflerede at de er svære at få øje på. De kom desværre i knibe, da det hele frøs til, og de derfor ikke kunne finde de snegle og insekter de normalt lever af. Uheldigvis for dem gjorde det gode vejr, at der var mennesker overalt. De blev derfor forstyrrede og stressede og derfor et let bytte for især katte.

Det har der været flere sørgelige eksempler på.
Vi opfordre derfor nu katte ejere til at sætte halsbånd med klokke på kattene når de er ude, det kan man købe i alle dyrebutikker.

Nu går vi ind i foråret. Livet vågner op. Erantis og vintergækker blomstrer allerede, og jorden begynder at grønnes. Svanerne er komme tilbage og vralter rundt på isen, for at prøve at tilkæmpe sig en kommende rede plads. En kamp der ikke altid går fredeligt til.

Alt er sådan set i naturens orden her. Men ikke langt herfra – nemlig på Lærkeengen på Fælleden – er naturen i store problemer lige nu. Københavns kommune har planer om store byggerier. Så der er store økonomiske interesser på spil. Fugle og andre dyr er en hindring for byggeplanerne blandt andet fordi nogle arter faktisk er fredet af natur-lovgivningen, f.eks. den store Vand salamander og Lærken. Derudover findes der stadigvæk Rådyr der også er afhængig af dette område.

Samtidig er det et område, der ikke alene er vigtigt af naturgrunde, men også af rekreative årsager. Københavns befolkning mangler grønne områder; det har blandt andet coronaen vist.

Fælleden er meget vigtig for Christianshavns artsrige dyre- og fugleliv. Det er en del af en grøn spredningskorridor som er nødvendig for fugle, insekter og planter benytter til at trække igennem og sprede sig. Så bevar byens grønne åndehuller.