til forsiden

Deltagere i panelet 25. november 2006
ved Høring om Statens oplæg om Christianias voldanlæg

Ordstyrer og Indledning: Julius Lund. Christianshavns Lokalråd og Christianias Naboer.

Slots- og Ejendomsstyrelsens planer,
ved landskabsarkitekt Jens Balsby Nielsen.

Det særlige Bygningssyns indstilling,
ved Gregers Algreen-Ussing, professor ved Kunstakademiets Arkitektskole.

Proces kontra produkt, ved Ib Asger Olsen, professor emeritus og forhenværende landskabsarkitekt.

Hvad skal vi med vild natur i byen?
ved Peder Agger Olsen, professor i miljøplanlægning ved RUC, tidligere natur-overvismand.

De kommunale planer for Christiania, herunder muligheden for at overtage Fristaden fra staten,
ved Frank Hedegaard, medlem af BR i Københavns Kommune for SF.

En socialdemokratisk politiker ser på Christianias voldanlæg,
ved Simon Strange, medlem af BR i Københavns Kommune.

En radikal politiker ser på Christianias voldanlæg,
ved Tina Bostrup, medlem af BR i Københavns Kommune.

Arbejdet med Christianias grønne områder,
ved Jan og Louise fra Christianias gartnergruppe.

Byøkologisk udvikling - demonstration af et rodzoneanlæg,
ved Allan Lausten, Christianias Byggekontor.

Fæstningsringen,
ved Katrine Thuesen, landskabsarkitekt.

Christiania som levende kulturmiljø,
ved Inger Wiene, Museumsinspektør v. Københavns Bymuseum og formand for Kulturmiljørådet for København og Frederiksberg.

De nedrivningsdømte huse på og ved voldanlægget,
ved Michael Varming, Arkitekt og byplanforsker. Næstformand i Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse.

Den rekreative værdi af Christianias vilde natur for unge og gamle på Christianshavn,
ved en ansat i Trekantens Vuggestue og medlem af Christianshavns Ældreråd.

Sommerfugleliv før og efter tilbageføringen,
ved Lars Andersen, sommerfugleekspert.

til referat af høring

til forsiden