Bynaturen i hverdagslivet, Dansk miljøundersøgelser